Thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tại Hà Nội

Trong kinh doanh, có những biến động và rủi ro tiềm ẩn trên thương trường mà các chủ doanh nghiệp không phải lúc nào cũng lường trước để ứng phó kịp thời được. Tại những thời điểm khó khăn, sẽ có trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải tạm ngừng kinh doanh để bảo toàn vốn, tiết kiệm chi phí để tái cấu trúc doanh nghiệp và để tạo bước đà cho sự phát triển mới trong tương lai. Như chúng ta đã biết, khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Và sau khoảng thời gian tạm ngừng kinh doanh, khi thời cơ chín muồi đã tới để quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động trở lại. Do vậy, thông qua bài viết này, Luật sư X xin phổ biến tới quý vị thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh trở lại tại Hà Nội

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Có được phép hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn đã đăng ký?

Theo các quy định về doanh nghiệp hiện nay, pháp luật cho phép các doanh nghiệp được quyền tạm ngừng kinh doanh trong một số trường hợp. Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai và nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh tại địa phương để được phê duyệt. Trong bộ hồ sơ gửi đi thì Giấy thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh là rất quan trọng. Nội dung trong giấy này bao gồm thông tin về doanh nghiệp, tình trạng thực tế doanh nghiệp, lý do doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và thời hạn tạm ngừng hoạt động dự kiến. Như vậy sau thời hạn tạm ngừng dự kiến đã được ghi trong Giấy thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh được gửi đi thì doanh nghiệp đương nhiên trở lại trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, nếu trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu trở lại kinh doanh trước thời hạn đã nêu trong Giấy thông báo thì pháp luật vẫn cho phép doanh nghiệp quay trở lại trạng thái hoạt động. Bởi lẽ khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định rằng:

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh […] tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo…”

Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định với tinh thần gần tương tự tại Điều 200 như sau:

Doanh nghiệp có quyền […] tiếp tục kinh doanh nhưng phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, có thể thấy pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp có thể quay trở lại sản xuất kinh doanh trước thời hạn đã nêu trong Giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp trong thời hạn pháp luật quy định.

 

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh trở lại tại Hà Nội

Theo quy định nêu trên, nếu trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh trở lại trước thời hạn đã đăng ký tạm ngừng, thì trong thời hạn trước 15 ngày tính tới ngày dự tính hoạt động trở lại thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh. Thủ tục này bao gồm:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ gửi đến phòng đăng ký kinh doanh

Cũng gần tương tự như bộ hồ sơ để thông báo tạm ngừng kinh doanh, bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh trở lại cũng bao gồm những giấy tờ sau:

  • Giấy thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp
  • Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo (Đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép theo Luật Đầu tư)
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đăng ký kinh doanh. UBND thành phố Hà Nội đã quyết định mọi thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện online và không nhận bất cứ bộ hồ sơ nào nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa. Vì vậy, những doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh sẽ phải thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, những văn bản thuộc bộ hồ sơ thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại sẽ phải được scan và để dưới dạng file PDF. Sau đó thực hiện việc đăng ký online như sau:

Giai đoạn 2: Nộp bộ hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 

Nếu trường hợp anh/chị chưa có tài khoản của thì có thể click vào nút Đăng ký để đăng ký tài khoản mới rất nhanh chóng và thuận tiện.

Sử dụng chữ ký số công cộng

Phương thức này dành cho trường hợp anh/chị đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử 

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Chọn doanh nghiệp để đăng ký thay đổi

Nhập Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp

Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn – Tiếp tục kinh doanh 

Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm

Anh/chị tải các tài liệu đã chuẩn bị dưới dạng file PDF như đã nêu ở Giai đoạn 2 lên

Bước 6: Điền thông tin trong mục “Người liên hệ”

Anh/chị điền đầy đủ thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoạt, email,…  => Lưu

Bước 7: Hoàn tất thủ tục

Chọn “Xác nhận” để hoàn tất. 

Trên màn hình sẽ hiện lên thư mục “Thanh toán”. Anh/chị click vào đó sẽ hiện lên bảng thanh toán. Tuy nhiên hiện nay mọi thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đều không phải đóng bất cứ khoản lệ phí nào. Do đó, anh/chị không điền thêm thông tin gì, chỉ click chọn “Xác nhận đơn hàng” để hoàn tất thủ tục

Giai đoạn 3: Nhận kết quả

Trong khoảng thời gian 3 ngày, anh/chị sẽ nhận được thông báo chấp nhận việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ. Nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu anh/chị bổ sung.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo chấp thuận bằng 1 file dạng PDF và anh chị có thể tải file này về mà không cần tới trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh xin cấp Giấy chứng nhận tiếp tục kinh doanh.

Hy vọng bài viết có ích đối với quý độc giả

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay