Thủ tục thành lập chi nhánh ở huyện Phú Xuyên- Hà Nội

bởi Vudinhha

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã muốn mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh thì việc thành lập chi nhánh là một hoạt động rất cần thiết. Thủ tục để thành lập chi nhánh trong cả nước nói chung và tại huyện Phú Xuyên- Hà Nội nói riêng, không quá phức tạp tuy nhiên nếu doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh nhanh, hiệu quả, không phải đi lại nhiều lần thì cần tìm hiểu kỹ trình tự thủ tục khi thành lập chi nhánh. Và để hỗ trợ các doanh nghiệp,các hợp tác xã Luật sư X xin được trình bày thủ tục thành lập chi nhánh tại huyện Phú Xuyên trong bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Luật hợp tác xã 2012
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, hợp tác xã kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

2. Điều kiện thành lập chi nhánh:

a) Đối với chi nhánh doanh nghiệp:

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu, phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. 

b) Đối với chi nhánh hợp tác xã:

 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã
 • Chi nhánh phải mang tên của hợp tác xã kèm theo phần bổ sung xác định chi nhánh.

3. Thủ tục thành lập chi nhánh tại huyện Phú Xuyên – Hà Nội:

Về cơ bản thì trình tự thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp và hợp tác xã đều gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Bước 3: Nhận kết quả

Tuy nhiên hai thủ tục này có sự khác nhau về hồ sơ cũng như thời gian giải quyết hồ sơ cụ thể như sau

a) Chi nhánh doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh;

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 •  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vì thế khi doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh ở huyện Phú Xuyên Hà Nội thì phải nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: Tầng 3, toà nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng: 01 bộ

Lệ phí: 100.000 đồng

Bước 3: Nhận kết quả:

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

b) Chi nhánh của hợp tác xã:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo gồm có:

a) Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Tên chi nhánh phải kèm theo chữ “chi nhánh” 

c) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Địa chỉ chi nhánh

đ) Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

e) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh.

 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, 
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hợp tác xã

Bước 3: Nhận kết quả:

 Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm