Trốn nghĩa vụ quân sự bị tội gì?

Nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự là yêu cầu bắt buộc, đồng thời cũng là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả. Do đó, hành vi trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ, người trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để hiểu rõ hơn hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX. 

Căn cứ pháp lý

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 1/1/2016)

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Nghị định số 120/2013/NĐ-CP

Thông tư 95/2014/TT-BQP

Nội dung tư vấn

1. Hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị tội gì?

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 1/1/2016), đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

  • Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên
  • Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 giải thích “trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự” là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Đây là hành vi bị nghiêm cấm và tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Xử phạt hành chính

Tại các Điều 4, 5, 6 và 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu thì:

Phạt cảnh cáo nếu có hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng nếu có hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp được áp dụng hình thức cảnh cáo.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

3. Xử lý hình sự

Một người chỉ bị coi là phạm tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi người đó có năng lực trách nhiệm hình sự, có hành vi vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện.

Căn cứ Điều 332 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau: 

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội”

Như vậy, trường hợp trốn tránh nhập ngũ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải nhập ngũ. Sau khi bị xử phạt hành chính mà không thực hiện mà tiếp tuc trốn tránh nhập ngũ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù thấp nhất là 3 tháng, và cao nhất là 5 năm tù.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,