Bố cáo điện tử là gì?

Bố cáo điện tử là một trong những hình thức để doanh nghiệp giới thiệu thông tin của mình đến công chúng. Tuy nhiên một số người vẫn còn thắc về nội dung của bố cáo, khi nào cần phải đăng bố cáo và nếu không đăng bố cáo thì có bị xử phạt hay không. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên dựa trên những quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Bố cáo điện tử là gì?

Bố cáo là một bản thông báo chứa đựng các thông tin về doanh nghiệp được công bố cho công chúng cũng như là một hình thức giới thiệu doanh nghiệp đến mọi người. Bố cáo điện tử chính là bố cáo chứa đựng những nội dung doanh nghiệp công bố dưới dạng điện tử trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng bố cáo sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện sau khi được doanh nghiệp đề nghị. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng bố cáo bằng cách cử đại diện tới đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp cần phải đề nghị đăng bố cáo điện tử trong những trường hợp sau:

 • Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
 • Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

2. Các loại bố cáo điện tử

Các bố cáo do doanh nghiệp đề nghị đăng tải

 • Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Một số thông báo khác: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Các bố cáo do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải:

 • Công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp.
 • Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.
 • Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể, thông báo của tòa án về việc doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp xã hội, thông báo hiệu đính…

3. Nội dung của bố cáo điện tử

Đối với bố cáo Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, căn cứ theo Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung của bố cáo sẽ bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Đối với bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì nội dung bố cáo là những thông tin mà doanh nghiệp đăng ký hoặc thông báo thay đổi so với thông tin khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đối với bố cáo giải thể doanh nghiệp thì nội dung bố cáo là quyết định giải thể doanh nghiệp sau khi được thông qua và phương án giải quyết nợ nếu có.

 

4. Xử lý vi phạm khi doanh nghiệp không đăng bố cáo điện tử

Việc đăng bố cáo điện tử là điều bắt buộc do đó khi doanh nghiệp không đăng bố cáo hoặc đăng không đúng thời hạn sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.  

 

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: