Hợp tác xã và liên hợp tác xã là gì? Đặc điểm cần nắm khi có nhu cầu thành lập?

Trong bài này, Luật sư X xin được chia sẻ một số thông tin liên quan đến hợp tác xã và liên hợp tác xã. Mong bài viết hữu ích cho những người đang có mong muốn, nhu cầu đăng kí thành lập hợp tác xã hay liên hợp tác xã. Chúc bạn thành công.

Căn cứ:

 • Luật hợp tác xã 2012
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT

Nội dung tư vấn

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã có thể hiểu là sự hợp tác xã hội để mang lại lợi ích cho nhau, là một loại hình kinh tế tập thể khá phổ biến trong việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, ngoài ra, đây là một mô hình rất được khuyến khích vì tạo được nhiều việc làm cho người nông dân, góp phần vào việc ổn định xã hội. Được đánh giá là một mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo đó liên hợp tác xã có thể hiểu là sự liên kết của các hợp tác xã nhằm một mục đích hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong kinh doanh.
Theo phương diện pháp luật, hợp tác xã và liên hợp tác xã là một cụm từ pháp lí được định nghĩa cụ thể bao gồm các điều kiện kèm theo tại Điều 3 của Luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, thuộc quyền sở hữu của những người tham gia, có tư cách pháp nhân với ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác với nhau để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về các kết quả kinh doanh. Với ít nhất 4 hợp tác xã với mong muốn thành lập 1 tổ chức kinh tế tập thể có tư cách pháp nhân, đồng sở hữu trên cơ sở tự nguyện, tương tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu chung thì tổ chức đó sẽ được gọi là Liên hợp tác xã.
Khi hai mô hình trên hoạt động phát triển tới một mức độ nhất định sẽ được luật Doanh nghiệp 2014 điều chỉnh, chính thức trở thành 1 Doanh nghiệp.

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.
3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Đặc điểm

Đối với hợp tác xã:

 • Là một tổ chức kinh tế, đồng sở hữu.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Do ít nhất 7 cá nhân thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và kinh doanh.
 • Với mục đích tạo việc làm theo nhu cầu các thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.

Đối với liên hợp tác xã:

 • Là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu.
 • tư cách pháp nhân.
 • Do ít nhất 4 hợp tác xã thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và kinh doanh.
 • Với mục đích tạo việc làm theo nhu cầu các hợp tác xã thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.

3. Đăng kí hợp tác xã và liên hợp tác xã ở đâu?

Theo Điều 3 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT quy định:

 • Hợp tác xã được đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Liên hợp tác xã được đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Điều 3. Cơ quan đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
2. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tham khảo thêm tại: thành lập hợp tác xã.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: