Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất 2019

Để có thể thực hiện thủ tục xin Visa, vay vốn ngân hàng… thì một trong những giấy tờ cần thiết của những thủ tục này là giấy xác nhận lương hay còn gọi là giấy xác nhận thu nhập. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có thể hoàn thành một giấy xác nhận lương đạt chuẩn.

Nội dung tư vấn 

1. Giấy xác nhận lương là gì?

Giấy xác nhận lương ( hay Giấy xác nhận thu nhập) là loại giấy tờ được dùng để chứng minh khả năng tài chính, xác định mức thu nhập thực tế, mức lương được nhận hàng tháng của các cá nhân tại nơi làm việc, công tác ở doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Giấy xác nhận lương thường được dùng như một trong những tài liệu quan trọng của các hồ sơ có yêu cầu chứng minh khả năng tài chính, cụ thể như vay vốn ngân hàng, mua nhà ở xã hội, giành quyền nuôi con khi ly hôn, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, làm thủ tục định cư ở nước ngoài, …

2. Nội dung của giấy xác nhận lương:

Vì là loại giấy tờ dùng để chứng minh khả năng tài chính, xác định mức thu nhập thực tế nên một giấy xác nhận lương có nội dung chính sau đây:

 • Thông tin cá nhân của người cần xác nhận: họ và tên, số CMND, ngày tháng năm sinh…
 • Thông tin về nơi làm việc của người cần xác nhận: tên công ty, địa chỉ trụ sở, chức vụ/chức danh…
 • Thông tin cụ thể về thu nhập: mức lương, hình thức trả, mức lương ba tháng gần nhất…
 • Lý do xin xác nhận thu nhập
 • Lời cam đoan của người viết về những thông tin kể trên.

3. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận lương:

 1. Ban giám đốc công ty, tổ chức nơi đang làm việc, công tác
 2. Phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.
 3. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.
 4. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 5. Ghi cụ thể bộ phận làm việc
 6. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ : trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…
 7. Nếu không làm việc theo hai loại hợp đồng đã nêu thì người viết phải nêu rõ tại mục này là đang làm việc theo loại hợp đồng nào, vd: hợp đồng cộng tác viên
 8. Mức lương ghi trong hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…
 9. Ghi chính xác tổng các khoản thu nhập khác ngoài mức lương chính theo hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…
 10. Người viết ghi rõ các khoản thu khác là khoản gì, vd: tiền thưởng, phụ cấp…
 11. Ghi rõ lý do cần xác nhận, vd: chứng minh tài chính, chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội,…

4. Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất 2019:

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy xác nhận lương của chúng tôi sau đây:

                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             ——— oOo ———

                                                                                      GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (2): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (3): …………………..……………………………………………………

Điện thoại (4):……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác (5): ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (6): …..………………………….…………………………

Loại hợp đồng lao động:

Không xác định thời hạn 

Xác định thời hạn                   (….. năm)

Khác (7) (ghi rõ): …………………………………………………………….

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập:

Trước thuế  

Sau thuế     

Mức thu nhập:

– Lương chính (8): …………………………… đồng/tháng

– Thu nhập khác (9): …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác (10):……………..………………………….…

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

Tiền mặt             

Chuyển khoản       

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                          …………, ngày … tháng … năm ……

         XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY                                            NGƯỜI KHAI

 Xác nhận các thông tin trên là chính xác                              (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,