Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Trong những năm gần đây, tỷ lệ các công ty cổ phần tạm ngừng kinh doanh đang ngày một gia tăng. Lý do chủ yếu dẫn đến hình thức này là vì sau khi trải qua quá trình khó khăn trong kinh doanh, các chủ doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Để được tạm ngừng kinh doanh, công ty cổ phần cần phải soạn Giấy thông báo tạm ngưng. Vậy mẫu giấy thông báo tạm ngừng bao gồm những nội dung nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

  1. Công ty cổ phần là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 không định nghĩa một cách chính xác công ty cổ phần là gì. Tuy nhiên, điều 110 của Bộ luật này lại nêu ra những đặc điểm cơ bản của Công ty cổ phần, cụ thể:

Điều 110. Công ty cổ phần.

“1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  1. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  2. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  3. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợvà nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  4. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
  5. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  6. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”
  7. Mẫu Giấy thông báo tạm ngừng của công ty cổ phần

Thông báo tạm ngừng là một giấy tờ pháp lý quan trọng và không thể thiếu nếu công ty cổ phần muốn tạm ngừng kinh doanh. Một mẫu Giấy thông báo tạm ngừng của công ty cổ phần bao gồm những nội dung dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN…..
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/TB Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20..

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh…………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là mẫu thông báo tạm ngừng của công ty cổ phần. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,