Nghĩa vụ công an có được làm công an không?

bởi Ngọc Gấm
Nghĩa vụ công an có được làm công an không?

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết thêm thông tin về việc nghĩa vụ công an có được làm công an không? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Có rất nhiều người muốn thi vào các trường đào tạo công an ở bậc đại học tuy nhiên lại không đủ điểm đậu nên đã lựa chọn vào ngành công an bằng một hướng rẽ khác thông qua con đường nghĩa vụ dành cho công an. Vậy việc người tham gia nghĩa vụ công an có được làm công an không? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn có nhu cầu vào ngành công an.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc nghĩa vụ công an có được làm công an không? LSX mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Nguyên tắc tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về nguyên tắc tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như sau:

– Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật.

– Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn.

– Ưu tiên tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có năng khiếu hoặc chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

Trình tự tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an được quy định ra sao?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về trình tự tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như sau:
– Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau:

  • Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

+ Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

+ Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện;

  • Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, như sau:

+ Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

+ Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

+ Báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nghĩa vụ công an có được làm công an không?
Nghĩa vụ công an có được làm công an không?

Nghĩa vụ công an có được làm công an không?

Nghĩa vụ công an có được làm công an không? Khi hoàn thành chương trình nghĩa vụ bắt buộc; về mặt lý thuyết người đã hoàn thành nghĩa vụ công an sẽ có 02 hướng đi như sau:

  • Thứ nhất: Nếu đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy thì bạn làm các thủ tục chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
  • Thứ hai: Nếu không đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy bạn sẽ xuất ngũ theo đúng quy định về trở về cuộc sống thường ngày trước khi nhập ngủ:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về việc chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp như sau:

  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Như vậy thông qua câu trả lời trên bạn đã biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi nghĩa vụ công an có được làm công an không. Tuy nhiên trên thực tế tỷ lệ sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ công an được làm công an chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp; nhất là trong bối cảnh ngày nay khi công an ngày càng đòi hỏi trình độ học vấn cao thì tỷ lệ từ nghĩa vụ sang công an chuyên nghiệp cực kỳ cực kỳ thấp. Chính vì thế mà ngày nay xu hướng các bạn đã từng nhập ngũ công an sẽ đăng ký thi vào các trường đào tạo công an ở bậc đại học để có thể trở thành các công an chuyên nghiệp trở nên phổ biến hơn. Với lợi thế từng nhập ngũ; bạn sẽ được cộng thêm 2 điểm thi đại học vào điểm thi xét tuyển tại các trường đào tạo công an ở bậc đại học; từ đó tạo điều kiện dễ dàng hơn để các bạn đậu vào các trường đào tạo công an ở bậc đại học. Sau 04 năm được đào tạo tại các trường đào tạo công an ở bậc đại học; bạn sẽ ra trường ở bậc trung uý hoặc thiếu uý. Cách này sẽ dễ dàng hơn cách đi từ nhập ngũ sang công an chuyên nghiệp.

Quy định về việc xuất ngũ khi hoàn thành xong chương trình nghĩa vụ công an

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về việc xuất ngũ như sau;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP thì được xuất ngũ.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và c Khoản 1; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

– Cục trưởng và chức vụ tương đương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giao quân.

– Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề Nghĩa vụ công an có được làm công an không?. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; cách tra số mã số thuế cá nhân; hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội; công ty tạm ngưng kinh doanh; hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Facebook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsu

Câu hỏi thường gặp

Tuổi tham gia nghĩa vụ công an là bao nhiêu?

– Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an là gì?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như sau:
– Có lý lịch rõ ràng.
– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
-Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đi nghĩa vụ công an có được dụng điện thoại không?

Sau thời gian 03 tháng, các tân binh sẽ được giao đi các đơn vị khác tùy nhu cầu của từng đơn vị. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 70/2019/NĐ-CP:
Trong thời gian phục vụ tại ngũ thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Công an nhân dân năm 2018.
=> Chiến sỹ nghĩa vụ không được làm các việc sau:
Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
=> Pháp luật không cấm chiến sỹ CAND sử dụng điện thoại, tuy nhiên tùy quy định của từng cơ sở huấn luyện mà có thể các chiến sỹ nghĩa vụ sẽ không được sử dụng điện thoại để đảm bảo bí mật giảng dạy.
Nhìn chung, việc sử dụng điện thoại của chiến sỹ nghĩa vụ CAND sẽ “dễ thở” hơn so với chiến sỹ nghĩa vụ quân sự.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm