Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ấn

Hoạt động in ấn là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần xin giấy phép con theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy muốn cấp giấy phép cho hoạt động in ấn thì cần những thủ tục gì, hồ sơ như thế nào để được cấp giấy phép. Dưới đây là bài viết chi tiết của Luật sư X về thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ấn.

 

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP

 

Nội dung tư vấn

1. Đối tượng xin cấp phép hoạt động ngành in

Hiện nay, theo quy đinh của nghị định mới thì các loại sản phẩm in phải xin cấp phép hoạt động đã giảm đi đáng kể, các cơ sở chỉ phải xin giấy phép hoạt động in khi hoạt động in các loại sản phẩm sau:

 • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
 • Tem chống giả;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

2. Điều kiện hoạt động.

Khi hoạt động in các loại sản phẩm trên, cơ sở in phải đáp ứng các điều kiện sau:

Về cơ sở thiết bị: thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;

Nội dung hoạt động: đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

Địa điểm hoạt động: có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

Về chủ sở hữu: là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Quy trình, thủ tục xin cấp phép hoạt động in

3.1. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu 01/ NĐ 25/2018 NĐ-CP
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký thuế/ quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
 • Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in;

3.2. Thẩm quyền cấp phép hoạt động in

Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông; §

Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan;

3.3. Cách thức nộp hồ sơ

Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

Qua đường bưu chính chuyển phát;

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.4.Thời gian thụ lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép. Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động dưới hình thức tờ khai cơ sở in. Trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in các sản phẩm khác theo hình thức tờ khai cơ sở in thì đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định của Luật Xuất bản thì cấp chung trên một giấy phép

Trên đây là bài viết của Luật sư X về thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ấn.

Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam

 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: