Thủ tục giải thể công ty tại huyện Ứng Hòa

bởi Vudinhha

Giải thể tức là giải tán, chấm dứt mọi hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp trên phương diện pháp luật. Đây là giải pháp cuối cùng của doanh nghiệp trong trường hợp vô phương cứu chữa. Nó cũng giống như việc một cá nhân chết đi, tuy nhiên các thủ tục cho việc giải thể cũng không hề đơn giản bởi nó phải giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình vận hành doanh nghiệp, bao gồm các khoản vay với các chủ nợ, tổ chức, nợ lương người lao động, giải quyết nguồn hàng còn lại, máy móc, trang thiết bị,… Bài viết dưới đây, chúng tôi xin cung cấp quy trình thủ tục giải thể tại huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn
1. Thế nào là giải thể công ty? Các trường hợp và điều kiện để thực hiện thủ tục giải thể công ty?
Căn cứ Điều 201 của luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:
Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc doanh nghiệp không đáp ứng về điều kiện doanh nghiệp về số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng bị giải thể doanh nghiệp.
Có 02 điều kiện giải thể doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Cơ quan Trọng tài. 

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Tình hình kinh tế trên địa bàn huyện Ứng Hòa

Huyện Ứng Hòa là một huyện phía nam của Hà Nội, phía bắc giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, phía nam giáp huyện Duy Tiên và Kim Bảng, phía tây giáp huyện Mỹ Đức, phía đông giáp huyện Phú Xuyên. Từ năm 2008, huyện Ứng Hòa trở thành một khu vực thuộc Hà Nội, với các đơn vị hành chính bao gồm 1 thị trấn và 28 xã. 

960 là tổng số lượng doanh nghiệp tại huyện có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển về Kinh tế – Xã hội tại địa bàn huyện Ứng Hòa.

Sơ lược về kinh tế, Ứng Hòa là một huyện thuần nông với điểm xuất phát thấp, tuy nhiên trong thời gian gần đây, huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp kết hợp với khôi phục ngành nghề truyền thống và phát triển nghề mới, thực hiện việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả giá trị sử dụng đất ở địa phương. Cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, một mũi nhọn khác của Ứng Hòa là nuôi trồng thủy sản. Trong lĩnh vực thương mại đã huy động mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng và nâng cấp một số chợ xã. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã triển khai 87 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng vốn trên 550 tỷ đồng. Đến nay đã có năm dự án hoàn thành. Hiện nay, 100% số thôn trong huyện đã có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 837,8 km đường giao thông khu vực huyện lỵ đã được trải nhựa, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu kinh tế, phát triển sản xuất và phục vụ đời sống. Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi xuyên qua huyện tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế.

3. Các công việc phải thực hiện trước khi tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại huyện Ứng Hòa
– Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp tại huyện Ứng Hòa, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) của doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua về việc giải thể doanh nghiệp:

 • Quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Phòng Tài chính Kế hoạch và Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa, người lao động trong doanh nghiệp theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ứng Hòa: Số 27 quốc lộ 21B, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;
Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa: Số 59 quốc lộ 21B, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

 • Đăng quyết định giải thể và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (tại đây).

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
– Trường hợp doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính khác chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo: 

 • Thông báo về quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, thông báo đó phải bao gồm các nội dung: 
 • Tên, địa chỉ của chủ nợ; 
 • Số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; 
 • Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ứng Hòa trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

4. Thủ tục giải thể công ty tại huyện Ứng Hòa
Bước 1: Hồ sơ chuẩn bị
Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại huyện Ứng Hòa bao gồm:

 • Giấy Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ứng Hòa;
 • Bản báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp; 
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể công ty; 
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì doanh nghiệp phải nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Trường hợp ủy quyền)

Bước 2: Nộp hồ sơ
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo kèm theo quyết định của những người có thẩm quyền trong công ty về việc giải thể đến cơ quan có thẩm quyền theo 02 cách:
– Cách 1: Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cụ thể các thao tác sau:
Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Tại đây);
Bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành các bước được hướng dẫn chi tiết, cụ thể bằng 02 cách: 

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Nếu trường hợp bạn chưa có tài khoản của thì có thể đăng ký để sở hữu tài khoản đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương thức này dành cho trường hợp bạn đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử.

– Cách 2: Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (nếu có, kèm theo văn bản ủy quyền) của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ứng Hòa.
Địa chỉ: Số 27 quốc lộ 21B, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại huyện Ứng Hòa
– Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ứng Hòa sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp có kèm theo thông báo đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
– Được cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu:

 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.
 • Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.

Bước 4: Hoàn tất thủ tục, nhận kết quả giải thể doanh nghiệp

Mọi hoạt động kinh doanh cũng như các nghĩa vụ có liên quan của doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ được chấm dứt tại thời điểm hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Lưu ý: 

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc của doanh nghiệp đăng ký bản thể sẽ được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ứng Hòa thu hồi;
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an huyện Ứng Hòa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Doanh nghiệp sẽ xác nhận đóng mã số thuế tại Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa.

Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa: Số 59 quốc lộ 21B, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
Trên đây là thủ tục giải thể công ty tại huyện Ứng Hòa. 

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị 

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.

 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm