Các khoản thu nhập miễn thuế Thu nhập cá nhân 2019

Thu nhập cá nhân là một loại thuế rất phổ biến, đánh vào tổng thu nhập hàng tháng của từng cá nhân. Việc phát sinh một khoản thu nhập cao đồng nghĩa với việc cá nhân đó cũng phải đóng góp một phần thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước thông qua việc đóng thuế Thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không phải thu nhập phát sinh nào cũng thuộc diện chịu thuế. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Nội dung tư vấn:

Cá nhân cần phải biết được những khoản thu nhập nào được miễn thuế nhằm đảm bảo được quyền lợi của mình. Theo quy định của pháp luật, có 16 danh mục thuế được miễn. Cụ thể phát sinh từ các khoản thu nhập sau: 

1. Thu nhập phát sinh từ bất động sản.

Việc đánh thuế vào thu nhập bất động sản là một khoản thu lớn cho ngân sách nhà nước bởi những người có thu nhập từ nguồn tài sản này có thu nhập cao trong xã hội, hơn nữa giá trị tài sản lớn dẫn đến việc quy định về thuế đối với thu nhập phát sinh từ nguồn này cũng được chú trọng. 

Tuy nhiên, có những giao dịch cũng là giao dịch về bất động sản, pháp luật lại quy định được miễn thuế. Đa phần, những thu nhập này đánh vào những giao dịch không phát sinh thu nhập, hoặc đối tượng giao dịch có mối quan hệ đặc biệt. Cụ thể như sau:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; anh chị em ruột với nhau…
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 •  Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

Như vậy. Nếu việc phát sinh giao dịch bất động sản thuộc 1 trong 4 trường hợp trên thì chủ thể tham gia giao dịch không phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Quy định được cụ thể hóa Từ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Khoản thu nhập từ tiền lãi, tiền lương, tiền công

Đa phần, người ta vẫn nghĩ tiền lương, tiền công luôn là đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân vì nó cũng là một khoản thu nhập chính. Tuy nhiên, không phải khoản thu nào cũng phải tính thuế. Những khoản thu phát sinh có tính chất nhỏ lẽ, làm thêm như tiền lãi, tiền lương làm thêm giờ hay tiền lương được chi trả từ nguồn đặc biệt như Bảo hiểm xã hội thì không thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể: 

 •  Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.
 •  Tiền lương hưu do BHXH chi trả.
 •  Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.
 •  Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

3. Khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Với những người có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, Nhà nước không đặt ra nghĩa vụ nộp thuế khi phát sinh giao dịch giữa họ. Vì đơn thuần, những quan hệ dân sự này là  thừa kế, tặng cho quà tặng không phát sinh thu nhập. Những người có quan hệ huyết thống bao hồm: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; anh chị em ruột với nhau…

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

4. Nguồn thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện, viện trợ

Những nguồn thu nhập nhằm hỗ trợ, viện trợ vì mục đích xã hội như từ thiện, nhân đạo, khuyến học,… đa phần không phát sinh lợi nhuận và vì mục đích vì cộng đồng và xã hội thì sẽ không phát sinh thu nhập chịu thuế. Những khoản thu này cũng được miễn thuế theo quy định 

 • Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân.

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nhóm các khoản thu nhập khác

Bên cạnh đó, những khoản thu nhập phát sinh từ nguồn sau sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng không nằm trong một mục riêng biệt nào cả. Cụ thể: 

 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 • Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.
 • Thu nhập từ học bổng.
 • Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 •  Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

Tham khảo bài viết: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: