Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp mới nhất thì các loại hình công ty (Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty TNHH một thành viên …) đều có tư cách pháp nhân. Vậy ý nghĩa của việc có tư cách pháp nhân này đối với doanh nghiệp là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Bộ luật dân sự năm 2015.

Nội dung tư vấn:

1. Điều kiện để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

Theo đó, để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phải có số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thì mới thỏa mãn điều kiện thành lập.

2. Điều kiện để trở thành pháp nhân

Điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về pháp nhân như sau:

Điều 74. Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Theo quy định trên, để thành lập một pháp nhân thì phải thỏa mãn đồng thời cả 04 điều kiện trên.

3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bởi vì: loại hình công ty này thỏa mãn các dấu hiệu được quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.
 • Công ty này có cơ cấu, tổ chức riêng theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
 • Công ty có tài sản độc lập, tách biệt với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
 • Công ty cũng nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập được thể hiện thông qua việc có con dấu pháp nhân riêng.

4. Ý nghĩa của việc có tư cách pháp nhân

Việc công ty TNHH hai thành viên trở lên nói riêng và các loại hình công ty khác nói chung có tư cách pháp nhân sẽ có ý nghĩa rất lớn. Cụ thể:

 • Đem lại cho doanh nghiệp sự ổn định đời sống pháp luật, pháp nhân không gặp phải những thay đổi bất ngờ như thể nhân, hoạt động pháp nhân kéo dài và không bị ảnh hưởng bởi những biến cố xảy ra với thành viên.
 • Khi có tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận là một chủ thể pháp lý, được nhân danh mình tham gia các quan hệ một cách độc lập.
 • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có tài sản riêng, độc lập với tài sản của tổ chức, cá nhân khác, có khả năng tự chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản của mình

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay