Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu?

Cổ phần chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Khi được đăng ký thành lập và đưa vào hoạt động, Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Vậy, khi thành lập công ty thì mệnh giá cổ phần phải tối thiểu bao nhiêu?Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Định nghĩa về Cổ phần, Cổ phiếu.

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Khi được đăng ký thành lập và đưa vào hoạt động, Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông

Còn Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Mệnh giá chính là giá trị  của một cổ phần, được in trên mặt của cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính khác.

Ví dụ: Công ty Cổ phần A có vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng, phát hành 600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Mệnh giá cổ phần tối thiểu là bao nhiêu khi thành lập. 

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại căn cứ theo điều 11 Luật doanh nghiệp 2014. Khi đăng ký thành lập công ty, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Mệnh giá cổ phần được quy định theo quy định của Luật Chứng khoán 2006, cụ thể: 

Điều 10. Mệnh giá chứng khoán

1. Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam.

2. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìn đồng Việt Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam.

Như vậy, mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam.

Bởi vậy, đa phần các công ty cổ phần thường để mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần, bởi lẽ đây cũng là mệnh giá tối thiểu để chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: