Thủ tục giải thể công ty tại Huyện Ba Vì – Hà Nội

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Đây vốn được hiểu là một trong những thủ tục rút lui hỏi thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã thực sự không còn tồn tại và hoạt động nữa nhưng không có một thủ tục chấm dứt nào được thực hiện. Vậy thủ tục, hồ sơ này được tiến hành như thế nào, đặc biệt là khi tiến hành tại Ba Vì có khác với các quận huyện khác hay không. Dưới đây là bài viết chi tiết của Luật sư X về thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì- Hà Nội

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1.Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp, công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

2.Các trường hợp phải tiến hành giải thể

Theo quy định tại khoản 1 điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 thì các trường hợp doanh nghiệp, công ty phải tiên hành thủ tục giải thể trong 2 trường hợp theo quy định và trình tự như sau:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ nhất: Giải thể tự nguyện

1. Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi rõ trong điều lệ công ty mà không có ý định gia hạn thêm giấy phép đăng ký kinh doanh

2. Theo các quyết định của người đại diện pháp luât tùy vào từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 • Của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Thứ hai: Giải thể bắt buộc  theo quy định của pháp luật:

 • Số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp bị thu  hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm quy định của pháp luật

Lưu ý:  Để có thể hoàn thành thủ tục giải thể công ty phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ đọng, nợ tồn  và nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp không trong quá trình hoạt động  để giải quyết tranh chấp tại Tòa án

3. Thực tiễn giải thể doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì- Hà Nội

Ba Vì  là một Huyện có vị trí địa lý thuận lợi, do đó, nhiều nhà đầu tư lựa chọn để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, song song với việc tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, thì số lượng doanh nghiệp giải thể cũng lớn lên đáng kể. Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, tất cả 17 ngành, nghề kinh doanh chính tại huyện Ba Vì đều đang đối mặt với tình trạng số lượng chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao trong năm tới.

4. Thủ tục giải thể công ty tại Huyện Ba Vì- Hà Nội

4.1. Thành phần hồ sơ .

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

4.2. Trình tự thực hiện:

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp ( Ba Vì- Hà Nội).
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trên đây là bài viết tư vấn chi tiết về thủ tục giải thể công ty tại Huyện Ba Vì – Hà Nội.

Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Trân trọng!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp  tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.