Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Thường Tín

Trong quá trình kinh doanh, không phải doanh nghiệp nào cũng có may mắn làm ăn một cách thuận lợi và dễ dàng. Doanh nghiệp có thể gặp một số vấn đề như không đủ vốn tái đầu tư, thiếu nhân công, sản phẩm không được thị trường đón nhận dẫn đến thua lỗ, nợ đến hạn phải trả nhưng chưa có,… để hạn chế tối đa chi phí phải trả trong giai đoạn khủng hoảng hoặc muốn có một khoảng thời gian để nghiên cứu lại thì chủ doanh nghiệp có thể quyết định việc tạm ngưng kinh doanh. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin được cung cấp thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!   

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn
1. Thế nào là tạm ngừng kinh doanh? Khi nào thì tạm ngừng kinh doanh?
Tạm ngừng kinh doanh là một trong các quyền của doanh nghiệp, là việc doanh nghiệp tạm thời không được thực hiện các hoạt động kinh doanh bao gồm việc ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn hay các hoạt động sinh lợi nhuận khác trong khoảng thời gian không quá 02 năm kể từ ngày thông báo tới cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hết thời hạn thì doanh nghiệp phải hoạt động trở lại. Nếu không phải làm thủ tục giải thể hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp.
Có 02 trường hợp quy định tại Điều 200 luật Doanh nghiệp 2014 về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Doanh nghiệp có quyền thông báo và tự mình tạm ngưng các công việc kinh doanh nếu trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, nhân công, sản phẩm, máy móc hay các vấn đề khác có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Các giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn đối với các ngành có liên quan (Ví dụ: Kinh doanh Dịch vụ tư vấn pháp luật phải có bằng cấp chứng minh trình độ chuyên môn về pháp luật);

– Số vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Ví dụ: Căn cứ Điều 11 Nghị định số 54/2010 NĐ-CP quy định số vốn tối thiểu để kinh doanh sản xuất phim là 01 tỷ đồng);

– Điều kiện về kỹ thuật liên quan đến máy móc, cơ sở sản xuất,…

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2. Sơ lược về đặc điểm kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp tại huyện Thường Tín

 • Thường Tín là một huyện với số dân khoảng 230.000 người, diện tích 127,59 km² chính thức được sáp nhập về thủ đô Hà Nội vào năm 2008. Nền cơ cấu kinh tế về Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất là 53,4%, dẫn chứng là có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang tiến hành đầu tư, các nhà máy sản xuất; về Thương mại – Dịch vụ chiếm 32,5% và Nông nghiệp chiếm 14,1%. 
 • Hiện đang có tổng số hơn 2.400 doanh nghiệp tại khu vực huyện Thường Tín – Hà Nội. Nền kinh tế của huyện Thường Tín trong các năm gần đây tăng trưởng một cách ổn định và có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp tại địa bàn huyện, đã và đang từng bước hướng đến phát triển Kinh tế – Xã hội toàn diện.

3. Các công việc phải thực hiện khi tạm ngừng kinh doanh tại huyện Thường Tín
Trước và trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

 • Doanh nghiệp tại huyện Thường Tín phải nộp đủ số thuế còn nợ đối với cơ quan nhà nước, cụ thể tại Chi cục Thuế huyện Thường Tín tại địa chỉ đường Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;
 • Doanh nghiệp tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (nếu có).

4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Thường Tín
Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký (nếu có).
Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh
Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại huyện Thường Tín;
 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ về việc tạm ngưng kinh doanh (Quyết định và bản sao hợp lệ của Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư nếu doanh nghiệp của bạn được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy ủy uyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Bước 2: Phương thức nộp hồ sơ
Trong 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp của bạn có thể gửi thông báo theo 02 cách sau:
Cách 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tuyến trên Internet.
Truy cập Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (tại đây)
Bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành các bước theo hướng dẫn chi tiết, cụ thể bằng 02 cách: 

 • Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Nếu trường hợp bạn chưa có tài khoản của thì có thể đăng ký để sở hữu tài khoản đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương thức này dành cho trường hợp bạn đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử.

Cách 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thường Tín.
Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thường Tín sẽ cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thường Tín sẽ yêu cầu bổ sung, bạn tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và trong thời hạn được đặt ra để hồ sơ hợp lệ.

Sau khi đã được tiếp nhận thông báo chấp thuận tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thường Tín trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp, sau đó bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động.

Lưu ý:
Trong khoảng thời gian bạn được cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động, mọi phát sinh nghĩa vụ doanh nghiệp bạn vẫn phải chịu.
Sau khi hết thời hạn không quá 02 năm, doanh nghiệp của bạn phải hoạt động trở lại, nếu không sẽ phải làm thủ tục giải thể hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc! 

Khuyến nghị 

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.