Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại quận Long Biên

Nếu như doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh, quyền được thành lập doanh nghiệp thì trong quá trình kinh doanh ấy họ cũng có quyền tạm ngừng kinh doanh. Đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tuy nhiên chủ doanh nghiệp không muốn giải thể công ty mà muốn qua giai đoạn khó khăn sẽ tiến hành hoạt động tiếp. Khi đó giải tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên việc tạm ngừng kinh doanh là sự kiện pháp lý không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới các chủ thể có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Do vậy pháp luật đã có những quy định cụ thể về thủ tục tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu chi tiết về những vấn đề xoay quanh thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại quận Long Biên nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn

1. Quy định pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Khái niệm

Trong các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định nào giải thích thế nào là tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên dựa trên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn có thể hiểu đơn giản:

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian không quá 2 năm, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác. Sau khi hết thời hạn doanh nghiệp phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng.

Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp tạm ngừng kinh doanh tại Điều 200 như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Từ quy định trên có thể thấy tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát sinh từ hai lý do sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp chủ động thực hiện quyền tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh chính là một trong các quyền của doanh nghiệp. Khi cảm thấy khó khăn và muốn nghỉ ngơi một thời gian để giải quyết vấn đề hay vì bất cứ lý do nào khác thì doanh nghiệp có thể chủ động xin tạm ngừng kinh doanh công ty trong thời hạn theo quy định. Họ được pháp luật trao quyền tự do kinh doanh thì cũng có quyền quyết định hoạt động kinh doanh của công ty mình và hơn ai hết họ hiểu rõ tình hình thực trạng của công ty. Quy định này cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Thử tưởng tượng rằng nếu doanh nghiệp cứ gặp khó khăn là bị giải thể hay phá sản luôn thì liệu rằng số lượng doanh nghiệp ở nước ta còn lại là bao nhiêu và có bao nhiêu doanh nghiệp có thể hoạt động mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đồng thời chính sự hoạt động của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế xã hội đất nước. Do vậy pháp luật đã quy định mềm mỏng, linh hoạt như là phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp lý. Do vậy quyền tạm ngừng kinh doanh của công ty hoàn toàn hợp pháp và hợp lý.

Thứ hai, bị tạm ngưng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khác với quyền chủ động tạm ngưng của các doanh nghiệp thì pháp luật cũng đặt ra quy định về trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tức là đối với những doanh nghiệp mà kinh doanh ngành nghề đòi hỏi điều kiện nhất định trong khi thành lập và cả quá trình hoạt động nhưng lại không đảm bảo những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép yêu cầu tạm ngừng kinh doanh. Quy định này không mâu thuẫn với quyền được tự do kinh doanh cũng như quyền được tạm ngừng kinh doanh. Bởi lẽ xuất phát từ tính chất đặc thù của một số các ngành nghề nên pháp luật đã đặt ra các điều kiện nhất định để bảo vệ lợi ích của xã hội, sự phát triển nền kinh tế nên khi doanh nghiệp đã quyết định lựa chọn kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì đồng nghĩa với việc chấp nhận điều kiện luật đặt ra. Do vậy khi không còn đủ điều kiện nữa thì cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu tạm ngưng kinh doanh. Ví dụ để kinh doanh bất động sản thì yêu cầu với doanh nghiệp là phải có vốn không thấp hơn 20 tỷ đồng, nếu như trong quá trình hoạt động số vốn pháp định không được duy trì thì khi cơ quan nhà nước phát hiện họ sẽ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Không phải cứ muốn tạm dừng là dừng mà mỗi doanh nghiệp là chủ thể tồn tại vận hành tương quan với các quan hệ xã hội khác. Do vậy khi muốn tạm ngừng kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện nghĩa vụ thông báo cho cơ quan chức năng trước 15 ngày tính tới thời điểm tạm ngừng kinh doanh. Ví dụ: Ngày 01/01/2018 bạn nộp hồ sơ tạm ngừng lên Sở kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ hợp lệ, thì Công ty được tạm ngừng từ ngày 15/01/2018.

Trong thời hạn 15 ngày này, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định nếu chưa nhận được kết quả chấp thuận cho phép tạm ngừng kinh doanh.

Thứ hai, doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ về tài chính đối với khách hàng, đối tác và người lao động và các nghĩa vụ về thuế với cơ quan chức năng. Như vậy, mọi nghĩa vụ về tài chính và thuế của doanh nghiệp khi tạm ngừng kình doanh không bị xóa bỏ. Doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm với những hợp đồng đã ký với khách hàng, đối tác và đặc biệt là về chế độ lương của người lao động. Hiện nay, pháp luật lao động quy định trong trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thỏa thuận chế độ tiền lương chờ việc cho nhân viên.

Vì vậy doanh nghiệp nào muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải chú ý về điều kiện và thực hiện cho đúng quy định pháp luật.

2. Tình hình tạm ngừng kinh doanh của các doanh nghiệp tại quận Long Biên

Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội có phía Đông và Nam giáp huyện Gia Lâm; Phía Tây giáp các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng; Phía Tây Nam giáp quận Hoàng Mai, ranh giới là sông Hồng; Phía Bắc giáp huyện Đông Anh, ranh giới là sông Đuống. Quận Long Biên có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Đức Giang. Đây là một quận được đánh giá là có sự phát triển toàn diện, liên tục, tăng trường bền vững.

Mặc dù được đánh giá là quận có tốc độ thành lập mới các doanh nghiệp khá nhanh nhưng số lượng doanh nghiệp xin tạm ngừng kinh doanh cũng là hiện tượng đáng chú ý ở quận Long Biên.

3. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại quận Long Biên

Nếu như trước đây việc thay đổi đăng ký kinh doanh thực hiện thông qua bản hồ sơ cứng thì hiện nay với sự phát triển công nghệ thông tin cùng nhu cầu quản lý khoa học, kiểm soát và tránh tình trạng thất lạc hồ sơ thì bây giờ các doanh nghiệp tại Hà Nội chỉ cần thực hiện thủ tục tạm ngưng kinh doanh bằng hình thức online. Theo đó để thực hiện thủ tục này tại quận Long Biên bạn cần thực hiện theo trình tự cụ thể.

Theo quy định hiện hành thì có các loại hình doanh nghiệp khác nhau và tại quận Long Biên thì hầu như các doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phầncông ty TNHH chiếm chủ yếu, còn doanh nghiệp tư nhâncông ty hợp danh chiếm ít hơn. Do vậy tùy thuộc vào tính chất của từng loại hình doanh nghiệp mà trước khi soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp tại quận Long Biên cần chú ý tiến hành thủ tục họp và ra quyết định tạm ngừng trước, cụ thể:

Với loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh thì buộc phải tổ chức một phiên họp và lấy ý kiến của thành viên, cổ đông công ty và quyết định tạm ngừng phải được hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị thông qua và ban hành quyết định về việc tạm ngưng kinh doanh. Còn với loại hình công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân thì không cần thiết phải tổ chức cuộc họp này bởi vì chính bản thân họ là chủ sở hữu công ty và có toàn quyền quyết định những vấn đề của công ty. Khi đã có được quyết định tạm ngừng trong nội bộ doanh nghiệp thì bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ thông báo việc tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các văn bản sau:

  • Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại Quận Long Biên
  • Quyết đinh của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh
  • Biên bản phiên họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị (nếu có)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lưu ý: để có thể thực hiện thủ tục trên trực tuyến thì ngoài việc chuẩn bị hồ sơ bản cứng thì bộ hồ sơ này cần phải được scan và gửi lên công thông tin dưới dạng tệp PDF.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thứ nhất, Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Nếu trường hợp anh/chị chưa có tài khoản của thì có thể click vào nút Đăng ký để đăng ký tài khoản mới rất nhanh chóng và thuận tiện.

Sử dụng chữ ký số công cộng

Phương thức này dành cho trường hợp anh/chị đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử

Thứ hai, Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thứ ba, Chọn doanh nghiệp để đăng ký thay đổi

Nhập Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp

Thứ tư, Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn – Tạm ngừng hoạt động

Thứ năm, Chọn tài liệu đính kèm

Tải các tài liệu đã chuẩn bị dưới dạng file PDF như đã nêu ở bước chuẩn bị hồ sơ theo lần lượt các văn bản để tiện theo dõi.

Thứ sáu, Chọn thời gian tạm ngừng kinh doanh

Chọn mục Khối dữ liệu => Tạm ngừng kinh doanh

Trong mục “tạm ngừng hoạt động kinh doanh” anh/chị căn cứ theo yêu cầu thực tế lựa chọn ngày bắt đầu tạm ngừng và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh. Bên cạnh đó anh/chị cũng cần điền vào mục “Lý do tạm ngừng hoạt động”

Thứ bảy, Điền thông tin trong mục “Người liên hệ”

Anh/chị điền đầy đủ thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoạt, email,… . Sau đó ấn vào nút “Lưu” để lưu toàn bộ thông tin hồ sơ đã nhập.

Thứ tám, Hoàn tất thủ tục

Để hoàn tất thủ tục thông báo cần nhấn Chọn “Xác nhận” để hoàn tất.

Trên màn hình sẽ hiện lên thư mục “Thanh toán”. Anh/chị click vào đó sẽ hiện lên bảng thanh toán. Tuy nhiên hiện nay mọi thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đều không phải đóng bất cứ khoản lệ phí nào. Do đó, anh/chị không điền thêm thông tin gì, chỉ click chọn “Xác nhận đơn hàng” để hoàn tất thủ tục

Bước 3: Nhận kết quả

Trong khoảng thời gian 3 ngày, anh/chị sẽ nhận được thông báo chấp nhận việc tạm ngưng hoạt động nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ. Nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu anh/chị bổ sung. Nếu có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì anh chị tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và trong thời hạn được đặt ra.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian này cho tới khi thời hạn tạm ngừng hoạt động có hiệu lực, doanh nghiệp của anh chị vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Tức vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ bình thường trong khoảng thời gian này.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo chấp thuận bằng 1 file dạng PDF và anh chị có thể tải file này về mà không cần tới trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh xin cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động.

5. Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại quận Long Biên

Thứ nhất, công ty cần đặc biệt quan tâm đến thời hạn phải thực hiện thủ tục tạm ngừng để có thể thực hiện tạm ngừng theo thời gian dự kiến mong muốn, nếu không đáp ứng đủ thời hạn thông báo thì doanh nghiệp sẽ bị lùi thời gian tạm ngừng lại và như vậy có thể gây ra thêm những tổn thất cho doanh nghiệp. Vì khi đã muốn tạm ngừng thì công ty đã ở vào thế khó khăn nên cần phải tuân thủ đúng quy định để giảm thiểu tối đa thiệt hại, giảm bớt nghĩa vụ.

Thứ hai, thời hạn tạm ngừng cũng chỉ trong một thời gian nhất định. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm. Vì vậy nếu công ty muốn tạm ngừng 2 năm liên tiếp thì phải thực hiện theo cách thức sau:

Ví dụ: Công ty ABC muốn tạm ngưng hoạt động kinh doanh liên tiếp trong hai năm 2018 đến 2019 thì làm hồ sơ như sau

Lần 1: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2017: Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Lần 2: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2018: Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Nếu khách hàng đăng ký tạm ngừng nguyên năm như vậy thì không phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính cho công ty trong những năm tạm ngưng. Và không phải nộp bất cứ loại thuế nào, kể cả thuế môn bài công ty.

Thứ ba, yếu tố thông tin trong hồ sơ vẫn rất quan trọng bởi nếu không đảm bảo thì sẽ phải sửa đổi, bổ sung rất mất thời gian. Do đó doanh nghiệp cần lưu tâm đến vấn đề này để thủ tục tạm ngừng được thực hiện nhanh chóng, suôn sẻ.

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh cho công ty, hãy liên hệ với chúng tôi ngay: 0833.102.102 (Phím số 1)

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.