Thủ tục thành lập công ty sản xuất âm nhạc

Lĩnh vực sản xuất âm nhạc là lĩnh vực mới khi nhu cầu về cuộc sống xã hội ngày càng tăng. Việc nghe, sử dụng nhạc bản quyền ngày càng được chú trọng và chúng tôi xin được cung cấp thủ tục thành lập công ty sản xuất âm nhạc. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:
1. Điều kiện thành lập công ty sản xuất âm nhạc
Sản xuất nhạc hay còn gọi là sản xuất ghi âm, ghi hình, là việc một cá nhân, tổ chức làm việc trong nền công nghiệp âm nhạc, giám sát và quản lý ghi âm âm nhạc của nghệ sĩ, tao ra các bản ghi âm, ghi hình.

Điều kiện về giấy phép kinh doanh 
Căn cứ phụ lục 4 số thứ tự 227 của Luật đầu tư 2014 thì việc kinh doanh trên lĩnh vực âm nhạc, sản xuất bản ghi âm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể là kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Vì vậy, trước khi thành lập công ty thì người lập công ty phải xin được giấy phép kinh doanh lĩnh vực ghi âm, ghi hình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PHỤ LỤC 4 DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

227 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp
Căn cứ khoản 2 Điều 18 luật doanh nghiệp 2014 quy định về chủ thể là tổ chức, cá nhân bị pháp luật cấm thành lập doanh nghiệp, theo đó, chủ thể công ty sản xuất âm nhạc không thuộc các đối tượng dưới đây, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến sản xuất âm nhạc.
 • Người chưa thành niên.
 • Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
 • Tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án.

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thành lập công ty sản xuất âm nhạc
Sau khi đảm bảo các yêu cầu trên, chủ thể đăng ký kinh doanh thực hiện các thủ tục sau:
Bước 1: Nộp giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.
Nội dung bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Giấy phép kinh doanh sản xuất âm nhạc.
 • Điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Danh sách thành viên.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 2: Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được công khai, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Danh sách thành viên công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bước 3: Đăng ký làm và thông báo con dấu công ty 
Con dấu của công ty là con dấu đỏ, hình thức theo quyền quyết định của công ty, thể hiện các thông tin liên quan đến công ty bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là những bước cơ bản trong thủ tục thành lập công ty sản xuất âm nhạc.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: