Trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm vô hạn là gì?

Bạn thường nghe đến “trách nhiệm hữu hạn“,  “trách nhiệm vô hạn” trong các bài viết về doanh nghiệp. Có khi nào bạn tự hỏi hai thuật ngữ pháp lý trên có nghĩa là gì không. Bài viết này của Luật sư X sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Trách nhiệm hữu hạn hay trách nhiệm vô hạn là sự ràng buộc của người góp vốn hay chủ sở hữu đối với các nghĩa vụ của công ty. Tuy nhiên, vì có trách nhiệm khác nhau nên những ràng buộc này cũng có mức độ khác biệt.

1. Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Trách nhiệm hữu hạn là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp của mình.

Có thể hiểu đơn giản là khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, phải thanh toán các khoản nợ tài chính thì chủ sở hữu, người góp vốn kinh doanh chỉ phải chịu trách nhiệm  trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, mà không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình.

Các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn : công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần. Đồng thời, các công ty này có tài sản riêng và chịu trách nhiệm với tài sản này nên các công ty trên sẽ có tư cách pháp nhân.

Ví du: A, B, C cùng góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên với vốn công ty là 10 tỷ ( trong đó A  góp 3 tỷ, B góp 2 tỷ, C góp 5 tỷ). Khi doanh nghiệp phá sản và thanh toán khoản nợ là 20 tỷ thì công ty này chỉ chịu trách nhiệm trong số vốn là 10 tỷ đồng thời thì A, B, C cũng chỉ chịu trách nhiệm khoản nợ của công ty tương ứng với phần vốn góp, không ảnh hưởng đến bất kỳ tài sản nào khác của A, B, C.

2. Trách nhiệm vô hạn là gì?

Trách nhiệm vô hạn là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

Có thể hiểu đơn giản là khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể và phải thanh toán các  khoản nợ tài chính của doanh nghiệp thì chủ sở hữu,người góp vốn doanh nghiệp phải sử dụng toàn bộ tài sản của mình để giải quyết.

Các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn : doanh nghiệp tư nhân,  công ty hợp danh (thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn nhưng thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn). Đồng thời, các doanh nghiệp này không có tư cách pháp nhân.

Ví dụ: Công ty hợp danh Y thành lập với vốn điều lệ là 10 tỷ, trong đó A (Thành viên hợp danh) góp 6 tỷ, B (Thành viên góp vốn) góp 3 tỷ, C (Thành viên góp vốn) góp 1 tỷ. Khi công ty phá sản và phải thanh toán khoản nợ là 20 tỷ thì B, C chỉ  chịu trách nhiệm khoản nợ trong phạm vi vốn góp của mình mà không phải đem bất kì tài sản nào ra thanh toán; trong khi đó, A phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình đối với khoản nợ của công ty.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về  dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: