Tập đoàn kinh tế là gì?

Nói đến tập đoàn kinh tế thì ta có thể hình dung tới mức độ hoành tráng và quy mô lớn đến như thế nào. Vậy tập đoàn kinh tế là gì, điều kiện để trở thành một tập đoàn kinh tế là gì? Luật sư X xin được chia sẻ cho bạn đọc một số thông tin liên quan, mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Căn cứ

Nội dung tư vấn

Thời điểm trước năm 2005 thì hình thức tập đoàn kinh tế chưa được định nghĩa và luật hóa trong luật doanh nghiệp 1990, 1999. Sau này khi Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thì Tập đoàn được định nghĩa tại Điều 149 như sau:

Điều 149. Tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô lớn. Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý và hoạt động của tập đoàn kinh tế.

Có thể thấy đây là định nghĩa rất sơ bộ và cơ bản hình thành khái niệm về một tập đoàn kinh tế tại Việt Nam. Khái niệm tập đoàn được cụ thể và giải thích tại lần lượt các văn bản: Nghị định 139/2007/NĐ-CP, Nghị định 102/2010/NĐ-CP và hiện nay là Nghị định 69/2014/NĐ-CP. Có thể thấy giai đoạn này thì “Tập đoàn kinh tế” thường để chỉ những tập đoàn mang tính chất và do nhà nước sở hữu.

Đến Luật doanh nghiệp 2014 thì định nghĩa về tập đoàn kinh tế được làm rõ hơn tại Điều 188:

Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Hiện tại cũng chưa có một hướng dẫn cụ thể về thế nào là tập đoàn kinh tế tư nhân (tập đoàn nhà nước được cụ thể tại Nghị định 69/2014/NĐ-CP). Do đó, để trở thành tập đoàn mang tính “dân lập” hiện nay đều do  ý thích chủ quan của những chủ doanh nghiệp.

1. Tập đoàn kinh tế là gì?
Tập đoàn kinh tế bao gồm các công ty hoạt động đa ngành và thường không liên quan với nhau, được kết nối với nhau bởi những mối liên kết pháp lý chính thức như quan hệ về vốn hay không chính thức như quan hệ về gia đình.

Căn cứ Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tập đoàn kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được pháp luật định nghĩa như sau:

 • Là tập hợp các công ty có mối quan hệ với nhau qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.
 • Đây không phải là một loại hình doanh nghiệp.
 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Không đăng kí thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.
 • công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.

Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:

 • Tập đoàn Vingroup.
 • Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel.
 • Tập đoàn ô tô Trường Hải.
 • Tập đoàn sữa Việt Nam Vinamilk.

2. Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước
Căn cứ Điều 9 nghị định 69/2014/ND-CP quy định về điều kiện thành lập một tập đoàn kinh tế, cụ thể như sau:
Đối với tổng công ty nhà nước được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ 6 điều kiện sau:

 • Kinh doanh có lãi trong ba năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn.
 • Tình hình tài chính được chủ sở hữu đánh giá ở mức độ bảo đảm an toàn.
 • Trình độ nguồn nhân lực và năng suất lao động cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực hoạt động.
 • Trình độ trang thiết bị, công nghệ ở mức tiên tiến; quản lý hiện đại.
 • Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác.
 • Hoạt động trong phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài.

Đối với tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

 • Ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế.
 • Tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia.
 • Tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. 
 • Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ.
 • Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
 • Có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.
 • Tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.
 • Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải là những công ty được thành lập để phát triển, nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.

Điều 9. Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty
1. Chính phủ chỉ xem xét lựa chọn tổng công ty làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Khoản 2 Điều này và thành lập mới các tập đoàn kinh tế, tổng công ty khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.
2. Tổng công ty nhà nước được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Kinh doanh có lãi trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn;

3. Tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ;
b) Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp hơn mức quy định này.

Mong bài viết hữu ích cho các bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: