Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phú Xuyên

Trong kinh doanh thì rủi ro không chừa một ai, nhưng có thất bại mới dẫn tới thành công. Doanh nghiệp luôn là đứa con tinh thần của chủ doanh nghiệp, tuy nhiên trong hoạt động vẫn có thể gặp vô số vấn đề liên quan đến vận hành, tổ chức, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, gây ra nhiều thiệt hại hoặc công việc bị trì trệ lâu ngày không thể giải quyết một sớm một chiều. Theo đó việc tạm dừng kinh doanh để sửa chữa một thời gian, đồng thời cũng hạn chế tối đa chi phí phải trả trong giai đoạn khủng hoảng có thể sẽ là một giải pháp an toàn cho doanh nghiệp của bạn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin được cung cấp thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại địa bàn huyện Phú Xuyên. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!     

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn
1. Thế nào là tạm ngừng kinh doanh? Khi nào thì tạm ngừng kinh doanh?
Tạm ngừng kinh doanh là một trong các quyền của doanh nghiệp, là việc doanh nghiệp tạm thời không được thực hiện các hoạt động kinh doanh bao gồm việc ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn hay các hoạt động sinh lợi nhuận khác trong khoảng thời gian không quá 02 năm kể từ ngày thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hết thời hạn thì doanh nghiệp phải hoạt động trở lại. Nếu không phải làm thủ tục giải thể hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp.
Có 02 trường hợp quy định tại Điều 200 luật Doanh nghiệp 2014 về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Doanh nghiệp có quyền thông báo và tự mình tạm ngưng các công việc kinh doanh nếu trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, nhân công, sản phẩm, máy móc hay các vấn đề khác có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Các giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn đối với các ngành có liên quan.

(Ví dụ: Kinh doanh mở hiệu thuốc phải có bằng cấp chứng minh trình độ chuyên môn về mảng Y dược);

– Số vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

(Ví dụ: Căn cứ khoản 1 Điều 9 của Nghị định 52/2008/NĐ-CP thì số vốn tối thiểu để được kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 02 tỷ đồng);

– Điều kiện về kỹ thuật liên quan đến máy móc, cơ sở sản xuất,…

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2.    Sơ lược về đặc điểm kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên

 • Huyện Phú Xuyên là đơn vị hành chính cấp huyện và nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, với diện tích tự nhiên là 170,8 km², dân số khoảng 186.000 người, đất đai rộng lớn đa dạng, tỉ lệ đất canh tác trồng trọt chiếm 66,24%; đất ở chiếm 6,95%; đất chuyên dùng chiếm 18,92%, còn lại là đất chưa sử dụng.
 • Trên địa bàn huyện có trên 30 km sông chảy qua đó là sông Hồng, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Lương, sông Vân Đình. Huyện Phú Xuyên bao gồm 2 thị trấn và 26 xã, được chia thành 2 vùng là phía Tây và phía Đông phân cách bởi Quốc lộ 1A, có hệ thống giao thông rất thuận lợi, có tuyến đường sắt Bắc-Nam dài gần 12 km chạy qua, tuyến đường thủy sông Hồng dài 17 km, tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ dài 7 km, điểm đầu đường Cầu Giẽ-Ninh Bình, đường Quốc lộ 1A dài 12 km trên địa bàn huyện, đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội của Phú Xuyên.
 • 986 là số doanh nghiệp hiện tại đang hoạt động trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Năm 2019 sẽ là năm trọng tâm để huyện Phú Xuyên tiếp tục phát triển Kinh tế- Xã hội. Hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời duy trì tốc độ phát triển, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

3. Các công việc phải thực hiện khi tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phú Xuyên
Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

 • Doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên phải nộp đủ số thuế còn nợ đối với cơ quan nhà nước, cụ thể tại Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên theo địa chỉ Quốc lộ 1A, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
 • Doanh nghiệp tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.(nếu có)

4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phú Xuyên

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký (nếu có).
Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh
Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên;
 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ về việc tạm ngưng kinh doanh (Quyết định và bản sao hợp lệ của Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư nếu doanh nghiệp của bạn được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy ủy uyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Bước 2: Phương thức nộp hồ sơ
Trong 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp của bạn có thể gửi thông báo theo 02 cách sau:
– Cách 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tuyến trên Internet.
Truy cập Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (tại đây)
Bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành các bước theo hướng dẫn chi tiết, cụ thể bằng 02 cách: 

 • Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Nếu trường hợp bạn chưa có tài khoản của thì có thể đăng ký để sở hữu tài khoản đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương thức này dành cho trường hợp bạn đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử.

– Cách 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên sẽ cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu bổ sung, bạn tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và trong thời hạn được đặt ra để hồ sơ hợp lệ.

Sau khi tiếp nhận thông báo chấp thuận tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp, sau đó bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động.

Lưu ý:

 • Trong khoảng thời gian bạn được cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động, mọi phát sinh nghĩa vụ doanh nghiệp bạn vẫn phải chịu.
 • Sau khi hết thời hạn không quá 02 năm, doanh nghiệp của bạn phải hoạt động trở lại tại huyện Phú Xuyên. Nếu không sẽ phải làm thủ tục giải thể hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc! 

Khuyến nghị 

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.

 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.