Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Quận Ba Đình

Theo số liệu của Sở kế hoạch & đầu tư thì số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và doanh nghiệp đăng ký Tạm ngừng kinh doanh tại Quận Ba Đình chiếm tỉ lệ rất cao trên toàn bộ địa bàn thành phố. Vậy với bài viết này, LSX sẽ giới thiệu về thủ tục tạm ngừng kinh doanh để quý khách dễ dàng tra cứu.

 

Căn cứ:

 

Trả lời

Như những thủ tục thông thường khác thì Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là một thủ tục hành chính nhà nước. Công dân sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp hay phê duyệt một vấn đề gì đó. Ở đây, cơ quan có thẩm quyền là sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội và chủ doanh nghiệp sẽ yêu cầu xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh cho công ty hiện tại. Vậy để yêu cầu, đề xuất thì rõ ràng doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện nhất định và soạn thảo bộ hồ sơ hợp lệ.

1. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Quận Ba Đình

Để tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Phải thông báo trước với Sở kế hoạch & đầu tư trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày chính thức tạm ngừng kinh doanh. (VD: Nếu muốn tạm ngừng kinh doanh vào ngày 15 tháng 3 thì doanh nghiệp phải thông báo tới Sở kế hoạch & đầu tư từ ngày 1 tháng 3)
 • Doanh nghiệp không bị khóa mã số thuế hoặc bị cơ quan thuế cấm thay đổi tình trạng đăng ký kinh doanh.

Như vậy, sau khi đáp ứng 02 điều kiện nói trên thì doanh nghiệp sẽ được quyền tạm ngừng kinh doanh và thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội mà không gặp trở ngại gì.

2. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Ba Đình 

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho công ty tại Quận Ba Đình được tuân thủ theo mẫu và thành phần hồ sơ do Bộ kế hoạch & đầu tư ban hành. Tương tự như những thủ tục tạm ngừng kinh doanh trên các địa phương khác được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản kèm theo, gồm có:

 1. Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp
 2. Quyết định của chủ sở hữu Công ty: 
  1. Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty    
  2. Quyết định và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty   
 3. Giấy ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục (Nếu không tự thực hiện)
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có yêu cầu)

Khi tạm ngừng kinh doanh tại Quận Ba Đình, những văn bản nêu trên có thể sẽ không cần thiết đối với những loại hình sau đây:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Sẽ không cần văn bản: Quyết định của chủ sở hữu công ty/ Biên bản họp hội đồng thành viên/ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.
 • Công ty TNHH 1 thành viên: Sẽ không cần văn bản: Biên bản họp hội đồng thành viên/ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Sẽ không cần văn bản: Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.

3. Quy trình thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Ba Đình

Bước 1 Soạn thảo bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội) với hai hình thức chính:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (thuộc Sở kế hoạch & đầu tư) 
 • Nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Riêng đối với thành phố Hà Nội nói chúng và doanh nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng thì sẽ bắt buộc nộp online qua cổng thông tin nói trên)

Bước 3 Trong thời gian 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Cơ quan thụ lý sẽ phản hồi:

 • Hồ sơ hợp lệ: Nhận được giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh
 • Hồ sơ không hợp lệ: Yêu cầu sửa đổi và bổ sung (quay lại bước 2)

Cơ quan thụ lý giải quyết: Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội

Thời gian phản hồi: 3 ngày làm việc

Trên đây là quy trình cơ bản để thực hiện tạm ngừng kinh doanh cho một công ty tại địa bàn quận Ba Đình.

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Hân hạnh được phục vụ!!!