Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hai Bà Trưng

Tạm ngừng kinh doanh là một trong những thủ tục hành chính cơ bản mà mỗi doanh nghiệp khi thành lập ra phải chú ý và nắm bắt. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hai Bà Trưng có những điểm tương tự với thủ tục chung trên các địa bàn khác và với bài viết này thì LSX sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thủ tục tạm ngừng này.

 

Căn cứ:

 

Trả lời

Tương tự như những thủ tục hành chính khác thì để cơ quan thụ lý giải quyết (ở đây là Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội) chấp thuận một đề nghị nào đó của chủ doanh nghiệp thì cần phải thực hiện chuẩn một quy trình thủ tục và hồ sơ hợp lệ. Vậy quy trình tạm ngừng kinh doanh với công ty tại Quận Hai Bà Trưng sẽ là như thế nào?

1. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Quận Hai Bà Trưng

Tất nhiên, không phải thích là sẽ được tạm ngừng kinh doanh mà chủ doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện cơ bản sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ thông báo trước với Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày chính thức tạm ngừng kinh doanh. (VD: Nếu muốn tạm ngừng kinh doanh vào ngày 15 tháng 5 thì doanh nghiệp phải thông báo tới Sở kế hoạch & đầu tư từ ngày 1 tháng 5)
 • Doanh nghiệp không rơi vào danh sách đen của Cơ quan thuế và bị khóa mã số thuế. Nhiều doanh nghiệp bị phạt thuế, bị cấm thay đổi tình trạng sẽ không thể tạm ngừng kinh doanh được.

Có thể thấy rằng sau khi đáp ứng 02 điều kiện nói trên thì doanh nghiệp có thể “tự tin” làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội.

2. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hai Bà Trưng

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho công ty tại Quận Hai Bà Trưng được tuân thủ theo mẫu và thành phần hồ sơ do Bộ kế hoạch & đầu tư ban hành. Tương tự như những thủ tục tạm ngừng kinh doanh trên các địa phương khác được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản kèm theo, gồm có:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại Quận Hai Bà Trưng
 • Quyết định của chủ sở hữu Công ty đang chuẩn bị tạm ngừng: 
  • Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty    
  • Quyết định và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty   
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh (Trong trường hợp ủy quyền đại diện cho người khác thực hiện)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sắp tạm ngừng kinh doanh (nếu có yêu cầu)

Khi tạm ngừng kinh doanh cho công ty tại Quận Hai Bà Trưng, những văn bản nêu trên có thể sẽ không cần thiết đối với những loại hình sau đây:

 • Doanh nghiệp tư nhân tại Quận Hai Bà Trưng: Sẽ không cần văn bản: Quyết định của chủ sở hữu công ty/ Biên bản họp hội đồng thành viên/ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.
 • Công ty TNHH 1 thành viên tại Quận Hai Bà Trưng: Sẽ không cần văn bản: Biên bản họp hội đồng thành viên/ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Quận Hai Bà Trưng: Sẽ không cần văn bản: Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.

3. Quy trình thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hai Bà Trưng

Bước 1 Soạn thảo bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp sắp tạm ngừng và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội) với hai hình thức chính:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (thuộc Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội)
 • Nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Riêng đối với thành phố Hà Nội nói chúng và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng thì sẽ bắt buộc phải nộp online qua cổng thông tin nói trên)

Bước 3 Trong thời gian 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Cơ quan thụ lý sẽ phản hồi:

 • Hồ sơ hợp lệ: Nhận được giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh
 • Hồ sơ không hợp lệ: Yêu cầu sửa đổi và bổ sung (quay lại bước 2)

Cơ quan thụ lý giải quyết: Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội

Thời gian phản hồi: 3 ngày làm việc

Trên đây là quy trình cơ bản để thực hiện tạm ngừng kinh doanh cho một doanh nghiệp tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Hân hạnh được phục vụ!!!