Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2021

bởi Vudinhha

Lệ phí môn bài hay còn được gọi là thuế môn bài là một trong những loại thuế mà pháp luật quy định cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất phải nộp. Để có thể nộp thuế môn bài thì chủ thể kinh doanh cần phải kê khai giấy tờ thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn mẫu khai thuế môn bài mới nhất 2019. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Thuế môn bài là gì? Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2021

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là một cụm từ mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng nhưng hầu hết đều không hiểu rõ thuế môn bài nghĩa là gì. Trước đây, thuế môn bài còn được gọi là thuế công thương nhưng từ sau năm 1996 thì loại thuế này được đổi tên thành thuế môn bài. Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Theo đó, chủ thể kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hàng năm, dựa trên mức vốn điều lệ được xác định trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định những cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất phải nộp thuế môn bài gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bên cạnh những đối tượng phải nộp thuế môn bài thì Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định những đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được Nhà nước miễn thuế môn bài. Những đối tượng này gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Khi nào cá nhân, tổ chức phải khai lệ phí môn bài?

Khi cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng phải nộp thuế kể trên và không thuộc trường hợp được miễn nộp thì các chủ thể này phải thực hiện khai lệ phí môn bài trước khi nộp thuế.

Và các cá nhân tổ chức chỉ phải khai một lần duy nhất khi mới ra hoạt động kinh doanh hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế, đồng thời chỉ khai lại khi có sự thay đổi về vốn điều lệ hoặc doanh thu.

Đây là nghĩa vụ bắt buộc mà các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh phải thực hiện nếu không muốn bị phạt. Cụ thể việc khai báo được Nghị định 139/2016/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2021

Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất 2019:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: ……………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày …………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hy vọng bài viết Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2021 sẽ giúp ích cho bạn đọc. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline:  0936128102

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về  dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Câu hỏi thường gặp:

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ của người có thu nhập chịu thuế. Dưới đây là tổng hợp những nội dung cần biết của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp không phải nộp lệ phí?

Các trường hợp không phải nộp lệ phí đối với các doanh nghiệp: kho trung chuyển, văn phòng…
Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả lệ phí môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Những lưu ý khi nộp lệ phí?

– Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức lệ phí Môn bài phải nộp là cả năm
– Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức lệ phí Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm. (1/2 năm)
– Nếu Người nộp thuế không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm