Doanh nghiệp nhỏ là gì?

bởi Vudinhha
Doanh nghiệp nhỏ là gì?
Nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nhà nước có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động kinh doanh của họ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn. Vậy doanh nghiệp nhỏ là gì? Hãy tham khảo bài viết sau của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017
  • Nghị định 39/2019/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Doanh nghiệp nhỏ là gì?

Doanh nghiệp nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về vốn, lao động và doanh thu. Cụ thể theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ có những đặc điểm như sau:

a) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: không quá 100 người
  • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng
  • Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

b) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: không quá 50 người
  • Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng,
  • Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ 

2. Cách kê khai doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp nhỏ và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp nhỏ thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ hưởng nội dung hỗ trợ. Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ.

* Mẫu kê khai quy mô doanh nghiệp (áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa):

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA (Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………

Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Quận/huyện: ……………………tỉnh/thành phố: ………………………………………………

Điện thoại:………………….. Fax:……………………………. Email: …………………………

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………………………………………

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:………………………………………

Tổng nguồn vốn: …………………………………………………………………………………

Tổng doanh thu năm trước liền kề:………………………………………………………………

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ

□ Doanh nghiệp nhỏ

□ Doanh nghiệp vừa

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

 

……, ngày ….tháng….năm…. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết:

Hy vọng bài viết có ích cho bạn.

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Doanh nghiệp nhỏ là gì? Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102.

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm