Giáo viên có được thành lập công ty hay không?

Thành lập và quản lý một doanh nghiệp là quyền của công dân được pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, một số đối tượng đặc biệt sẽ không được phép thực hiện đăng ký kinh doanh trong đó có giáo viên nói riêng và cán bộ nhà nước nói chung.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Giáo viên là người giảng dạy, giáo dục cho học viên, lên kế hoạch, tiến hành các tiết dạy học, thực hành và phát triển các khóa học nằm trong chương trình giảng dạy của nhà trường đồng thời cũng là người kiểm tra, ra đề, chấm điểm thi cho học sinh để đánh giá chất lượng từng học trò.

Giáo viên tại các trường công lập là viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật viên chức 2010 ” Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Trong trường hợp những người giữ cương vị lãnh đạo có chức vụ, chức danh sẽ là công chức (Ví dụ như: Hiệu trưởng, hiệu phó,….)

1. Giáo viên không được tham gia thành lập công ty 

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền công dân của một người trong việc tự do hành vi của mình. Điều này được thể hiện khá rõ trong luật doanh nghiệp khi quy hầu hết mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp, trừ một số đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, giáo viên là một trong số những đối tượng đó :

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo như khái niệm đã phân tích ở trên, giáo viên là viên chức, công chức vì vậy giáo viên không phải là đối tượng được phép tham gia thành lập công ty. Nguyên nhân cho quy định trên là vì pháp luật muốn hạn chế tình trạng tham những, lợi dụng mối quan hệ, lợi dụng chúc quyền (người giữ vị trí lãnh đạo) dẫn đến tình trạng tiêu cực, dễ biến doanh nghiệp trở thành “sân sau” của mình để thu lợi bất chính. Cũng vì lí do đó, luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức không được ” Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Vì vậy, giáo viên không phải là đối tượng được phép thành lập công ty. 

2. Giáo viên có quyền được góp vốn, mua cổ phần

Tuy không được thành lập công ty, nhưng giáo viên vẫn có quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Luật doanh nghiệp

Điều 18.Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp 

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, trừ việc thành lập và tham gia quản lý công ty, giáo viên có quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn vào các công ty miễn phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên thực tế, không có một cổng thông tin tra cứu về viên chức, công chức, cán bộ. Do đó nhiều giáo viên vẫn lập ra doanh nghiệp và hoạt động bình thường. 

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn! 

Hãy liên hệ với Luật sư X khi có nhu cầu về thành lập công ty: 0833.102.102 (Phím số 1)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: