Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Hoài Đức

Quá trình hoạt động kinh doanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ do đó nhiều doanh nghiệp sẽ phải rơi vào trường hợp tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Hoài Đức như thế nào nhé.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2019

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2019 là 20.074 doanh nghiệp, giảm 7,0% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là những doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh dưới 01 năm với cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng có thể sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Thống kê doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh chính trong 8 tháng đầu năm 2019

Có 4 ngành kinh doanh chính có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là: Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 1.249 doanh nghiệp, tăng 0,7%; Kinh doanh bất động sản có 391 doanh nghiệp, tăng 27,8%; Sản xuất, phân phối điện, nước, gas có 122 doanh nghiệp, tăng 18,4%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 182 doanh nghiệp, tăng 14,5%.

Phân theo địa bàn, tất cả các vùng lãnh thổ đều giảm về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Đồng bằng Sông Hồng có số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh cao nhất với 7.147 doanh nghiệp (chiếm 35,6%), giảm 2,7%; tiếp đến là Đông Nam Bộ với 6.464 doanh nghiệp (chiếm 32,2%), giảm 9,2%.

2.  Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại Huyện Hoài Đức

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng: 01 bộ

Thành phần hồ sơ:

 • Đối với Doanh nghiệp tư nhân
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Đối với Công ty TNHH 1 thành viên
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Đối với Công ty cổ phần:
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Đối với Công ty hợp danh:
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

3. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Huyện Hoài Đức

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng: 01 bộ

Thành phần hồ sơ: 

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh tại Huyện Hoài Đức

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Số lượng: 01 bộ
 • Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Hoài Đức và Chi cục thuế huyện Hoài Đức lý ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Hoài Đức.

Bước 3: Nhận kết quả

 •  Khi nhận được hồ sơ hợp lệ,Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Hoài Đức trao giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

5. Các lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Hoài Đức

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

​​​​​​​Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: