Thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng tin học

Hiện nay, tin học được xem là điều kiện tiên quyết cho quá trình học tập cũng như làm việc, nhất là thời đại 4.0 thì hiểu biết cũng như thành thạo các kĩ năng tin học là yếu tố quan trọng. Chính vì thế mà nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng tin học được thành lập. Vậy điều kiện mở trung tâm cũng như các thủ tục tiến hành mở trung tâm như thế nào. Bài viết sau đây của Luật sư X sẽ giải đáp vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật giáo dục năm 2019;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT;
 • Thông tư 03/2011/TT-BGDDT.
 • Hướng dẫn số 628/HD-SGD&ĐT ngày 27/02/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính về việc thành lập tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học.

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện để thành lập trung tâm tin học.

Căn cứ theo điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BGDDT quy chế tổ chức hoạt động trung tâm tin học định:

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Như thế, muốn thành lập trung tâm tin học cần phải có đủ 2 yêu cầu:

Phù hợp với quy hoạch và quy hoạch mạng lưới trung tâm của chị cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm cần phải xác định rõ ràng.

2. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ theo điều 22 Thông tư 03/2011/TT-BGDDT quy chế tổ chức hoạt động trung tâm tin học quy định:

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng đó là:

 • Giáo viên phải có trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm, đảm bảo không quá 25 học viên/1 giáo viên/ 1 ca học.
 • Có đầy đủ các phong làm việc, phòng học có diện tích tối thiều 1.5m2/học viên/ca học.
 • Có đầy đủ giáo trình tài liệu,dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập.
 • Có khu vực nghỉ ngơi cho giáo viên, học viên.
 • Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh các yêu cầu về cơ sở vật chất còn có yêu cầu đối với giám đốc trung tâm:

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT quy chế tổ chức hoạt động trung tâm tin học quy định:

1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c)Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Theo đó giám đốc trung tâm cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Thứ nhất phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 • Thứ hai là đã tốt nghiệp tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương
 • Thứ ba là đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm  tin học bao gồm:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

4. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động được quy định

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kếthợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Do đó mà khi làm việc tại trung tâm tin học thì giữa người lao động và trung tâm đó phải trực tiếp giao kết hợp đồng. Trong nhiều trường hợp không ký hợp đồng lao động nhưng thông quá một số chứng cứ thì quan hệ giữa người sử dụng người làm và người làm việc đó vẫn được coi là hợp đồng lao động ví dụ như thông qua bảng lương, giấy tờ trao đổi,…..

Thủ tục

 • Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận – thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm  tin học .
 • Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Thời gian

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 lần (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-  giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 01 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được thẩm định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một lần .

Như vậy, trên đây là bài viết của chúng tôi về thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng tin học.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: