Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cho doanh nghiệp tại quận Long Biên

Mặc dù, việc thành lập chi nhánh công ty khá tốn kém và phức tạp, nhưng với ý nghĩa giúp công ty phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng thị trường, hầu hết các doanh nghiệp đều đẩy mạnh việc thành lập chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, trong và ngoài nước. Gắn với nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp, do đó, việc thành lập chi nhánh là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp. Long Biên – cầu nối kinh tế quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh phía Đông Bắc thủ đô, vị trí địa lý thuận lợi thu hút các cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp phát triển kinh doanh đa dạng ngành nghề. Chính sự phát triển đó thúc đẩy các doanh nghiệp tại quận Long Biên mở thêm nhiều chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty cho doanh nghiệp ở quận Long Biên như thế nào? Có khác so với các quận khác tại Hà Nội hay không là vấn đề đón nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vì vậy trong khuôn khổ bài viết dưới đây Luật sư X sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến vấn đề này. Cùng theo dõi nội dung bài viết nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn

1. Khái niệm chi nhánh và điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Khái niệm

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 thì chi nhánh được hiểu như sau: Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân; việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai. Và pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 giải thích chi nhánh của doanh nghiệp như sau:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác tại khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Đối chiếu nội dung hai văn bản luật trên khi nêu về cùng khái niệm chi nhánh đã có sự không thống nhất. Tuy nhiên về nguyên tắc áp dụng pháp luật thì sẽ áp dụng pháp luật chuyên ngành trước, nếu luật chuyên ngành không quy định mới áp dụng quy định của pháp luật chung. Do vậy trong khuôn khổ bài viết này sẽ đề cập đến chi nhánh của công ty, tức là những loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Như vậy doanh nghiệp được quyền thành lập chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) trong và ngoài nước, không bị giới hạn số lượng chi nhánh. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý về các điều kiện đối với chi nhánh công ty theo pháp luật hiện hành:

 • giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Người đứng đầu chi nhánh đủ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.
 • Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
 • chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ.
 • Có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật
 • Lưu ý khi đặt tên cho chi nhánh:
  • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;
  • Tên chi nhánhphải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh;
  • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

2. Phân biệt chi nhánh với văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Chúng ta đã nghe nhiều đến chi nhánh, đến văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng có nhiều người vẫn cho rằng đó là một và không có sự tách biệt. Tuy nhiên mỗi thuật ngữ này đều mang tính chất và có những đặc trưng riêng. Chúng ta hãy cùng theo dõi sự khác biệt đó nhé:

Thứ nhất, về khái niệm:

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014).
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh). (khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014).

Thứ hai, về phạm vi thành lập:

 • Chi nhánh có thể được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Địa điểm kinh doanh chỉ được thành lập tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức

Thứ ba, về con dấu:

 • Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu của riêng mình
 • Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.
 • Văn phòng đại diện: Tương tự như chi nhánh, văn phòng đại diện được phép đăng ký và sử dụngg con dấu riêng của mình theo quy định tại khoản 12 Điều 8 Nghị định 99/2016 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Thứ tư, về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế:

 • Chi nhánh có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, hóa đơn riêng trong trường hợp lựa chọn hạch toán độc lập.
 • Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc và trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập chung, sử dụng hóa đơn của công ty.
 • Văn phòng đại diện thực hạch toán phụ thuộc thực hiện chức năng giao dịch với khách hàng theo ủy quyền của doanh nghiệp, không tiến hành hoạt động kinh doanh (không trực tiếp bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu) thì việc kê khai nộp thuế của Văn phòng đại diện được thực hiện như sau:
  • Đối với lệ phí môn bài. Tiến hành nộp theo quy định của pháp luật.
  • Thuế giá trị gia tăng nếu Văn phòng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tập trung tại trụ sở chính. Các hóa đơn đầu vào liên quan đến chi phí hoạt động của Văn phòng (mang tên, mã số thuế của Văn phòng) doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.
  • Đối với thuế thu nhập cá nhân: Nếu doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng lao động và chi trả lương cho người lao động làm việc tại Văn phòng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung tại Công ty. Trường hợp Văn phòng trực tiếp chi trả lương cho người lao động thì Văn phòng phải thực hiện đăng ký thuế, khấu trừ, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Văn phòng.

Thứ năm, về cơ cấu tổ chức và hoạt động:

 • Chi nhánh thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy, chi nhánh phát sinh thêm hoạt động báo cáo thuế như công ty (trừ chi nhánh phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính công ty cuối năm).
 • Địa điểm kinh doanh chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền.
 • Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó nên văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh. Văn phòng đại diện không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của văn phòng đại diện, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

3. Thực tiễn thành lập chi nhánh công ty tại quận Long Biên

Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội có phía Đông và Nam giáp huyện Gia Lâm; Phía Tây giáp các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng; Phía Tây Nam giáp quận Hoàng Mai, ranh giới là sông Hồng; Phía Bắc giáp huyện Đông Anh, ranh giới là sông Đuống. Quận Long Biên có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Đức Giang. Đây là một quận được đánh giá là có sự phát triển toàn diện, liên tục, tăng trường bền vững.

Theo thống kê hiện nay quận Long Biên có khoảng gần 12.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 9.000 doanh nghiệp có chi nhánh được mở tại các khu vực trong cùng quận. Có thể lấy một số ví dụ về các chi nhánh phân bổ ở các phường, xã như:

 • Phường Đức Giang: chi nhánh công ty TNHH Xây dựng Phú Thành Đạt với ngành nghề chính xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Huệ Minh (bán buôn thực phẩm)
 • Phường Việt Hưng: chi nhánh công ty TNHH dầu khí Petro
 • Phường Gia Thụy: chi nhánh công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương, chi nhánh tổng công ty đường sắt Việt Nam liên hiệp sức kéo đường sắt
 • Phường Thạch Bàn: chi nhánh công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL – VNPT tại Đông Hà Nội,..
 • Phường Giang Biên: chi nhánh công ty TNHH Drsafe với ngành nghề đại lý, môi giới, đấu giá,…

4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận Long Biên

Xác định cơ quan có thẩm quyền thành lập chi nhánh công ty tại quận Long Biên

Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh. Theo đó, căn cứ tại Điều 13 Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT có quy định về cơ quan đăng kí kinh doanh như sau:

Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Như vậy, đối với cá nhân, tổ chức muốn thành lập chi nhánh tại địa bàn Quận Hoàn Kiếm thì cơ quan tiếp nhận và xử lý là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội, trụ sở đặt tại Tòa B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Mễ Trì, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4.2. Trình tự thực hiện

Chuẩn bị hồ sơ

Trong hồ sơ chuẩn bị thành lập chi nhánh công ty thì bạn cần có những tài liệu sau:

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ trên dưới dạng PDF để thực hiện đăng ký trực tuyến.

Các bước tiến hành cụ thể

Theo quy định mới hiện nay thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin trực tuyến trước khi nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh. Cụ thể

Thứ nhất, Đăng ký thành lập online trên Cổng thông tin trực tuyến của doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Nếu trường hợp anh/chị chưa có tài khoản của thì có thể click vào nút Đăng ký để đăng ký tài khoản mới rất nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký : Đăng ký thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Bước 3: Tiến hành nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 4: Chọn tài liệu đính kèm

Tải tài liệu đính kèm: Tài liệu đính kèm được scan, có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu, có đầy đủ chữ ký số theo quy định của văn bản điện tử. Hồ sơ đính kèm phải gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định đã phân tích ở trên.

Bước 5: Hoàn tất quá trình nhập và nộp hồ sơ trên mạng

Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng kýhoàn thành, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của người nộp hồ sơ/người đăng ký

Bản xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp => Nhấn nút để tạo bản in.

Xem và in giấy biên nhận.

Sau khi đăng ký nộp thành công thì người nộp Hồ sơ có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ; Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo về việc hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ hoặc được chấp thuận. Doanh nghiệp phải tiến hành in những giấy tờ đang ở dưới dạng file dữ liệu đã cập nhật trên cổng thông tin thành bản cứng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đem bộ hồ sơ này tới nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu từ thành phố Hà Nội có địa chỉ tại Tầng 3 – Nhà B10A – Nam Trung Yên – Hà Nội.

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp cho bạn

Bước 4: Công bố nội dung thành lập chi nhánh doanh nghiệp trên cổng thông tin

Để hoàn thiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện việc thông báo những thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là một thủ tục bắt buộc khi thành lập doanh nghiệp. Nếu không sẽ bị chịu chế tài tùy vào từng hành vi vi phạm cụ thể.

Các thủ tục sau thành lập chi nhánh

Thứ nhất, kê khai nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh

Theo quy định, Chi nhánh công ty sau khi được thành lập có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi chi nhánh đặt địa chỉ. Trong trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh. Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp thì chi nhánh sẽ tự thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình. Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh gồm : tờ khai và giấy ủy quyền thực hiện nếu ủy quyền.

Thời gian nộp lệ phí môn bài: Thời gian chậm nhất mà chi nhánh công ty cần phải nộp mức lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ thành lập chi nhánh công ty vào ngày 15/07/2018 , thì thời gian chậm nhất phải đóng thuế môn bài là hết ngày 31/07/2018.

Mức nộp: Mức thu lệ phí môn bài mà chi nhánh phải nộp là 1.000.000 đồng / năm. + Nếu chi nhánh được thành lập trong khoảng thời gian 06 tháng đầu năm(từ 01/01 đến ngày 30/06) thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Tức là nộp 1,000,000 đ. + Nếu thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm. Tức nộp 500,000 đ

Thứ hai, về hóa đơn

 • Chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh độc lập và chi nhánh phụ thuộc) đều được tự đặt in hóa đơn để sử dụng, hoặc sử dụng chung hóa đơn với doanh nghiệp sau khi làm thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn và được cơ quan quản lý thuế trực tiếp chấp nhận.
 • Chi nhánh có thể lựa chọn mẫu hóa đơn riêng nhưng trên hóa đơn phải ghi thông tin tên doanh nghiệp ở phía trên cùng bên trái.
 • Trước khi sử dụng hóa đơn tự in chậm nhất là 02 ngày làm việc, Chi nhánh công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và gửi hóa đơn mẫu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng riêng thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Còn nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh thì chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn nữa.

Thứ ba, mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì chi nhánh công ty có thể mở tài khoản ngân hàng. Chi nhánh công ty có trách nhiệm thông báo số tài khoản của chi nhánh tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánhtrong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng.

5. Những lưu ý khi tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận Long Biên

Thứ nhất, đảm bảo hồ sơ thành lập đầy đủ, chính xác về thông tin và đặc biệt cần lưu tâm tới vấn đề đặt tên chi nhánh theo quy định tránh tình trạng phải đổi lại tên, mất thời gian, chi phí.

Thứ hai, đảm bảo kết nối Internet khi thực hiện đăng ký trực tuyến tránh tình trạng đang thưc hiện nhập thông tin nhưng mất mạng hay đường truyền kém làm tốn công sức và sẽ bị nhập lại từ đầu nếu chưa kịp lưu.

Thứ ba, chú ý về thời gian làm việc của phòng Đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục nhanh chóng. Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội là sáng từ 8h-11h30 (từ thứ 2 tới thứ 7) và chiều từ 13h30- 17h (từ thứ 2 tới thứ 6). Do số lượng hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp và thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội là tương đối nhiều, do đó, để tránh phải chờ đợi lâu khi thực hiện các bước thủ tục Luật sư X đã nêu ở trên, anh/chị nên tới sớm vào đầu các phiên làm việc buổi chiều. Hơn nữa, các tuyến đường để tới Phòng đăng ký kinh doanh tại khu Nam Trung Yên thường xảy ra tắc đường trên các đoạn đường Trung Kính, Nguyễn Chánh. Anh/chị khi đi nộp hồ sơ vào nên tránh di chuyển vào giờ cao điểm trên những tuyến đường đó.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Từ khóa: