Thủ tục thành lập CTCP tại huyện Thanh Oai

bởi Vudinhha

Thành lập công ty cổ phần là xu hướng lựa chọn của các công ty trung bình và lớn hiện nay ở huyên Thanh Oai nói riêng cũng như trên cả nước nói chung. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn bên ngoài. Không giống như doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 Thành viên muốn tăng vốn thì chỉ tự mình tăng vốn của mình, còn công  ty TNHH 2 Thành viên thì có thể huy động vốn từ thành viên hiện có hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được huy động nguồn vốn từ bên ngoài và không giới hạn số lượng cổ đông.Vậy công ty cổ phần là gì? Thành lập công ty cổ phần huyện Thanh Oai như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp;
  • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
  • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Có nên đầu tư vào huyện Thanh Oai

Thanh Oai ngày xưa là một vùng với rất nhiều làng nghề như nón lá làng Chuông, tương Cự Đà, giò chả Ước lễ, gạo Bồ nâu Thanh Văn, quạt nan, mây tre, giang đan làng Vác, xã Cao Viên, làng Bình Đà xã Bình Minh ngày xưa nổi tiếng cả nước với nghề làm pháo, nghề cơ khí ở làng Rùa xã Thanh Thùy. Gần chục năm trở lại, các khu công nghiệp mở ra thu hút nhiều lao động địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho biết, 10 tháng đầu năm 2018, kinh tế huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá (12,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm ước đạt 443.786 triệu đồng, bằng 135% kế hoạch thành phố giao và 98,6% kế hoạch huyện giao, phấn đấu năm 2018 đạt trên 550 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; năm 2018 phấn đấu thêm 3 xã: Mỹ Hưng, Kim Thư, Xuân Dương về đích. Hiện nay các xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 02 xã Kim An và Hồng Dương tiếp tục đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội được tập trung quan tâm giải quyết. Công tác giáo dục, y tế từng bước được chuẩn hóa.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính từng bước được nâng cao. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho công dân và các tổ chức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững.

Do vị trí chỉ cách trung tâm Hà Nội không xa nên Thanh Oai sẽ tiếp tục phát triển theo hướng Đô thị hóa nhanh chóng. Hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng nhiều dự án trên địa bàn huyện: trục đường phát triển phía nam với các khu đô thị như Mỹ Hưng, Thanh Hà A, Thanh Hà B…; dự án đường vành đai 4, cụm công nghiệp Cao Viên – Bình Đà…

 Có thể thấy huyện Thanh Oai- Hà Nội là mảnh đất vàng trong làng đầu tư. Với điều kiện kinh tế của mình cũng như các cơ sở hạ tầng mà huyện đã và đang xây dựng thì đây rất đáng để các nhà đầu tư xây dựng nhà máy, công ty.

2. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này (Chỉ có công ty cổ phần mới được giao dịch trên sàn chứng khoán, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này). Như vậy, cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với một Công ty Cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ máy các công ty cổ phần được cơ cấu theo luật pháp và điều lệ công ty với nguyên tắc cơ cấu nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

Công ty Cổ phần phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban Kiểm soát.

3. Ưu và nhược điểm của loại hình công ty cổ phần

a. Ưu điểm của công ty cổ phần

– Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

– Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

– Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;

– Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần

b. Nhược điểm của công ty cổ phần

– Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

– Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

– Vì loại hình công ty cổ phần là loại doanh nghiệp đại chúng, số lượng các cổ đông không hạn chế do đó, vị trí Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty cổ phần rất quan trọng các quyết định của Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần ảnh hưởng lớn đến nhiều cổ đông khác và để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động kinh tế của loại hình này nên tại khoản 2 điều 116 Luật doanh nghiệp quy định hạn chế quyền của Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần : “….Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác… ,”

4. Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Những yêu cầu khi thành lập công ty luôn là những điều được đặt ra ngay khi bạn chớm có ý tưởng kinh doanh. Và nếu muốn công ty cổ phần đi vào hoạt động thì phải hoàn thiện và đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

a. Điều kiện về chủ thể để mở công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải có đầy đủ các điều kiện như trong quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần, các cá nhân, tổ chức cần phải xác định xem mình có thuộc nhóm đối tượng không được quyền tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hay không (quy định rõ tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014)

b. Điều kiện về Tên công ty cổ phần

Tên công ty không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trước trên toàn quốc gia (phải đáp ứng quy định Luật doanh nghiệp). Không được phép sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty mình (trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó);

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu làm ảnh hưởng hay vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố theo quy định tại Điều 38 của Luật doanh nghiệp : ‘’ Tên công ty + loại hình doanh nghiệp + Tên riêng”.

– Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

– Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được viết in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Bạn cần thật sự nghiêm túc thực hiện để có thể qua được vòng điều kiện thành lập công ty cổ phần 2018 một cách trơn tru.

c. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải chuẩn theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (ví dụ như điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác…).

d. Điều kiện về Trụ sở công ty cổ phần

Trụ sở chính của công ty cổ phần là địa điểm làm việc, liên lạc và giao dịch của công ty; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục đích cho thuê văn phòng).

e. Vốn điều lệ và Vốn pháp định

Vốn điều lệ công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ cũng là cơ sở để xác định: Trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên hay cổ đông công ty trong việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức này với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp; hay vốn mà cá nhân hay tổ chức đưa ra để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty họ.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại huyện Thanh Oai – Hà Nội

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

– Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;

– Điều lệ công ty cổ phần;

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông;

– Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức

– Quyết định góp vốn của cổ đông là tổ chức

Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh

Theo quy định hiện hành thì nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể thông qua một trong hai phương thức là:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của  Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố nơi dự kiến đặt địa chỉ trụ sở cho công ty  

– Nộp hồ sơ online tại website cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Hiện nay, Hà Nội đang trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử nên nếu muốn thực hiện thủ tục thành lập công ty ở Huyện Ứng Hòa thì phải:

– Đầu tiên, truy cập vào trang wed https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo các bước hướng dẫn

– Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đăng ký khi nhận được sự phản hồi của cơ quan xác nhận hồ sơ hợp lệ . Sau khi hồ sơ online hợp lệ thì trong thời hạn 30 ngày bạn phải in một bản hồ sơ cứng kèm theo giấy thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ để nộp cho bộ phận “một cửa” của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội (Tòa nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Mễ Trì, Cầu Giấy, Hà Nội.)

– Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ mà bạn không nộp thì bộ hồ sơ đăng ký online sẽ bị vô hiệu. Sau khi nộp hồ sơ giấy thì cán bộ sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận ghị ngày hẹn nhận kết quả. 

– Nếu sau 3 ngày kể từ ngày đăng ký nhận được sự phản hồi của cơ quan chức năng xác nhận hồ sơ không hợp lệ thì phải bổ xung, sửa chữa hồ sơ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dẫu cho công ty

Sau khi có Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành việc khắc dấu. Để con dấu có hiệu lực, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty cổ phần có quyền khắc nhiều con dấu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 7: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp (Nếu bạn chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộc phải mua chữ ký số điện tử để thực hiện được bước đóng thuế môn bài này.

Bước 8: Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT).

Bước 9: Thực hiện việc báo cáo thuế, và làm sổ sách hàng tháng,quý, năm

– Trong giai đoạn này trở về sau, doanh nghiệp bắt buộc phải có tối thiểu 01 kế toán có trình độ chuyên môn. Doanh nghiệp có 2 phương án:

+ Thứ nhất: Thuê 01 kế toán có trình độ, kinh nghiệm thực hiện việc báo cáo thuế;

+ Thứ hai: Thuê dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật để thực hiện việc báo cáo thuế và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh

Hy vọng bài viết hữu ích cho quý độc giả!

Khuyến nghị 

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.

  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm