Thủ tục giải thể công ty cổ phần đúng quy định pháp luật

Giải thể công ty cổ phần là một thủ tục phức tạp đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ cao và đáp ứng những yêu cầu theo quy định của pháp luật. Dưới đây là những thông tin được LSX chia sẻ giúp các bạn nắm rõ hơn về việc quy trình giải thể công ty cổ phần.

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP 

Nội dung tư vấn

Thủ tục giải thể công ty cổ phần là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi muốn chấm dứt hoạt động để tránh những rắc rối phát sinh về thuế hay pháp lý sau này.

Để giải thể công ty cổ phần, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định và thực hiện lần lượt các thủ tục sau:

 • Đăng báo thông cáo giải thể ít nhất trước 30 ngày rồi mới nộp hồ sơ yêu cầu giải thể đến Sở Kế hoạch – Đầu tư
 • Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế
 • Đăng ký giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Tại khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp. Theo đó, để giải thể công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

 

2. Công bố thông tin giải thể

Trước khi giải thể, doanh nghiệp cần thông báo về việc giải thể công khai đến các cá nhân, tổ chức khác. 

Để chuẩn bị công bố thông tin giải thể, doanh nghiệp chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

 

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

 

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

 

3. Đề nghị quyết toán thuế và đóng mã số thuế

Doanh nghiệp soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ gồm: 

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Quyết định giải thể chi nhánh của doanh nghiệp

Sau đó, nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan quản lí thuể trực tiếp của chi nhánh. Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế cập nhật tình trạng công ty cổ phần ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vào hệ thống đăng ký thuế.

 

4. Đăng ký giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp 
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 3. Danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
 8. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệ

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoach và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

 

Hy vọng bài viết hữu ích đối với các bạn

Trân trọng

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay